Kan vi blive hurtigere til at bygge?

By Kasper Nielsen

April, 29, 2018

Med en byggebranche der buldrer derudaf, er løsninger der optimerer byggeprocessen en kærkommen ven. DELTABEAM® Frame har flere kvaliteter, der kan hjælpe med netop dette.  

Større danske byggerier er typisk bygget op omkring en stabiliserende kerne eller vægge kombineret med et søjle-bjælke-system, som oftest også er i beton.

Denne opskrift har man bygget efter i mange år, og den indeholder en masse kendte detaljer som man er tryg ved – etagehøje søjler der forbindes med armering i korrugerede rør kombineret med forskellige typer bjælker.

Problemet er, at man ikke kan optimere på sin byggeprocess, når det er de samme løsninger, der anvendes gang på gang. Arbejdsgangene med armering og udstøbning tager nu en gang den tid, de tager. På trods af et øget antal hjælpemidler, bygger vi ikke hurtigere i dag end vi gjorde tidligere. Noget tyder på, at vi er nødt til at finde alternativer, hvis vi ønsker at blive mere effektive.

Work smarter not harder

En løsning kunne være at skifte de traditionelle betonsøjler og –bjælker ud med en samlet rammekonstruktion. DELTABEAM® Frame-løsningen består af kompositsøjler og DELTABEAM®s og andre stålkonstruktioner, der indgår i bygningens rammekonstruktion. Det er der flere fordele ved:

  • Mulighed for op til 3 etagehøje søjler giver en reduktion af løft og derved en besparelse på kran- og mandetimer
  • Standardiserede samlingsdetaljer med konsoller eller bolte giver mindre arbejde for rådgiver både mht løsning af detaljer samt koordinering mellem leverandører
  • På byggepladsen reduceres tidsforbruget til koordinering, da rammen kommer som én samlet leverance

Der er altså mulighed for at optimere på flere parametre på samme tid.

Kombineres DELTABEAM® Frame med boltede samlinger af betonelementer, er der mulighed for yderligere effektivisering. Du kan læse mere om, hvordan du kan spare tid med boltede samlinger her.

Rambølls hovedkvarter i Helsinki

Da Rambøll skulle opføre sit nye hovedkvarter i Helsinki, valgte man at anvende en samlet rammeløsning fra Peikko. Man havde indset fordelene ved at vælge en samlet leverandør af både kompositsøjler og –bjælker. Udover de ovennævnte byggetekniske fordele, var de arkitektoniske fordele såsom muligheden for, via påsvejst krum forskalling, at etablere buede facader, samt slankheden af komponenterne afgørende.

I Sverige har de også indset fordelene og vi ser i stigende grad byggerier opført med en samlet rammekonstruktion. Et eksempel er det imponerende ICON

Måske er tiden inde til, at den danske byggebranche tænker i alternative løsninger til råhuset…?!

Kasper Nielsen

Teknisk chef, Bygningsingeniør

DELTABEAM®

Peikko Danmark ApS

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet