R&D

Peikko har stor fokus på produktudvikling. Vi har introduceret mange nye og innovative løsninger til markederne gennem årene, der har forbedret måden at bygge på. Et godt eksempel på en sådan løsning er søjlesko, der sikrer en robust samling af betonsøjler. Peikko deltager aktivt i arbejdet omkring standardiseringsarbejdet på europæisk plan og i større internationale forskningsprojekter. Samarbejdet foretages med ledende forskningsinstitutter.

Udvikling

For at få specifikt kendskab til samlingernes egenskaber udfører Peikko mere avanceret forskning og tests end standarder og produktgodkendelser kræver. Målet er at skabe en omfattende forståelse af, hvordan samlingerne og Peikkos løsninger opfører sig.

Løsningernes bæreevner analyseres med forskellige belastningstyper, som fx statiske, termiske, dynamiske, seismiske og i forhold til udmattelse. Ud over bæreevnen analyserer man også forskellige anvendelseskriterier, som fx deformationer, duktilitet, udtørring og termisk udvidelse.

Produktudvikling

Peikkos produkter gør kundernes byggeproces hurtigere, lettere og mere pålidelig. Produktudviklingen starter med udgangspunkt i kundens eller markedets behov. Vores mål er at påvirke byggeprocessen i hele bygningens livscyklus lige fra valg af teknisk løsning, igennem byggefasen og i hele byggeriets levetid.

Selvom Peikko opererer globalt, er det vigtigt for os at sikre, at produkterne opfylder lokale normer og er egnede til lokal forhold.

 

Gratis designværktøjer

Peikko udvikler forskellige værktøjer til ingeniører, som fx tekniske manualer, konstruktionsdesign-software samt komponenter til optegning af konstruktioner og opbygning af informationsstyring. Læs mere om vores design tools til ingeniører.

Peikko og cirkulær økonomi

Byggebranchen er med 40% af det samlede energiforbrug og 30% af verdens samlede mængde affald ansvarlig for store samfundsmæssige konsekvenser. Betonindustrien har et særligt stort ansvar, eftersom vi står for en stor del af dette.

Vi har derfor valgt at fokusere på miljøet ved at konvertere vores produkter og virksomhedsstrategi til en cirkulær økonomi. Vi ønsker, at byggebranchen bliver en del af løsningen og ikke problemet.

I vores whitepaper redegør vi for, hvad Peikko allerede har gjort, hvad vi i øjeblikket er involveret i, samt vores langsigtede mål i forbindelse med den cirkulære økonomi.

Bæredygtige løsninger, brochure

Circular Economy, brochure

White Paper: In search of a bright, circular future!

White Paper: Bolted connections for precast structures – enabling circularity without compromising performance

Video: Circular/Reusable Precast Columns. Made during the dismount ability tests in Peikko’s factory area.