Kvalitet, miljø og sikkerhed

Peikkos mål er, at levere produkter af høj kvalitet og at drive virksomhed på en miljømæssigt forsvarlig måde. Vores produkter og tjenester er designet til at gøre kundernes byggeproces hurtigere, nemmere og mere pålidelig.

Produktion i verdensklasse

Peikko er fast besluttet på selv at producere sine produkter. Ved egen produktion kan vi sikre kvaliteten samt fleksible og hurtige leverancer. For Peikko er det vigtigt at have de rette produkter på lager tæt på kunderne. Optimeret produktion og logistik sikrer omkostningseffektivitet.

Peikko har fabrikker i Australien, Kina, Finland, Tyskland, Ungarn, Litauen, Slovakiet, Rumænien, Tyrkiet Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og i USA.

Certificerede styringssystemer

Peikko har certificerede styringssystemer for kvalitet, miljø og sikkerhed i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.

Produktionen af de primære produktionsenheder er certificeret i henhold til ISO 3834-2 og EN 1090. Peikko forbereder sig også på fremtiden med UK CA-certificerede produktionsenheder. Produktionsenheden Peikko China er certificeret af American Institute of Steel Construction (AISC), Canadian Welding Bureau (CWB) og af Steelwork Compliance Australia (SCA).

Bemærk: Alle produktrelaterede dokumenter, f.eks. tekniske godkendelser og ydeevneerklæringer findes under hvert produkt.

 

Politikker for kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed

Peikkos aktiviteter er baseret på en lokal og pålidelig kundeservice samt ekspertise inden for forskning, udvikling og produktion. Det omfatter et tæt samarbejde med kunder, interessenter og lokalsamfundet. Vores primære mål er at levere konsekvent høj kvalitet og arbejde på en miljømæssig forsvarlig måde. Peikko Groups politik for kvalitet og miljø

Peikko har forpligtet sig til konstant at forbedre sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere, kunder og underleverandører. Vi stræber efter at være en førende aktør inden for arbejdsmiljø og sikkerhed og at opnå en ulykkesfri drift. Det opnås ved at sætte sikkerheden i fokus og prioritere den højt i vores arbejde. Peikko Groups politik for sundhed og sikkerhed

Peikko er en veletableret leverandør af samlingsdetaljer i stål til nukleare anlægsprojekter og har et godt omdømme i branchen. Peikko er forpligtet til at levere produkter og tjenester af højeste kvalitet og overholde principperne for en nuklear sikkerhedskultur. Peikkos politik for nuklear sikkerhed

Peikko Groups aktiviteter er baseret på et pålideligt netværk af leverandører og partnere, lang produktionserfaring, pålidelig kundeservice og et godt samarbejde med alle interessenter. Peikko er opmærksom på risikoen i forbindelse med levering af falske, svigagtige og mistænkelige genstande (CFSI), som efterfølgende kan blive brugt i vores produktion. Peikko implementerer indkøbsaktiviteter og -processer for at undgå, at CFSI finder sted. Politik for levering af falske, svigagtige og mistænkelige genstande (CFSI)

Få mere at vide om vores sundheds- og sikkerhedstiltag

 

Generelle oplysninger om CE-mærkning

En CE-mærkning betyder, at et produkt er produceret og kontrolleret i henhold til en harmoniseret europæisk standard (hEN) eller en europæisk teknisk godkendelse/vurdering (ETA). ETA'er kan bruges som grundlag for CE-mærkningen, i tilfælde hvor der ikke er nogen harmoniseret EN-standard. ETA'er er dog frivillige og påkræves ikke af EU-direktiver eller -lovgivning.

Producenter kan bruge CE-mærkningen til at deklarere, at deres byggeprodukter overholder harmoniserede europæiske standarder eller har fået tildelt ETA-godkendelser. Disse dokumenter definerer de egenskaber, produkterne skal have for at få tildelt retten til at bruge CE-mærkningen, og de beskriver også, hvordan producenten af disse produkter superviseres og testes.

 

CE-mærkning af Peikkos produkter

Peikko producerer kompositkonstruktioner og samlinger til beton. Disse produkter påvirkes af forskellige CE-mærkningsbestemmelser i henhold til byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 og EU's maskindirektiv 2006/42/EC. I øjeblikket er der ingen omfattende og klare fortolkninger af disse direktiver. Implementeringen af forordningerne varierer derfor fra land til land.

Det er kun tilladt at bruge CE-mærkede produkter til byggerier i Europa, såfremt de pågældende produkter kan blive tildelt en CE-mærkning. Mange byggeprodukter er dog ikke dækket af harmoniserede europæiske standarder (hEN) eller europæiske tekniske godkendelser/vurderinger (ETA). Der kræves derfor ingen CE-mærkning for disse produkter.

En miljøvaredeklaration er et dokument, der indeholder oplysninger om den miljømæssige påvirkning af et produkt i hele dets livscyklus. Den har også det mere formelle navn Type III-miljøvaredeklaration.

Produkternes miljømæssige ydeevne er baseret på en vurdering af deres livscyklus (LCA). LCA'er giver en oversigt over produkters miljømæssige påvirkning. Det er nemt at evaluere bæredygtigheden, når du har alle de relevante produktoplysninger i det samme format.

 

Peikko Group har følgende miljøvaredeklarationer (EPD’er):

Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Finland
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Litauen
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer Rumænien
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Slovakiet
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Tyskland
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Forenede Arabiske Emirater
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Canada
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Kina
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Finland
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Litauen
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Rumænien
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Slovakiet

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Forende Arabiske Emirater
Miljøvaredeklaration for stålkonstruktioner, Litauen
Miljøvaredeklaration for stålkonstruktioner, Rumænien

Miljøvaredeklaration for stålkonstruktioner, Forenede Arabiske Emirater
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Groups miljøvaredeklarationer (EPD’er) for DELTABEAM® og PETRA® Green er:

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, malet – Finland

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, malet – Rumænien

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, malet – Litauen

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, galvaniseret – Finland

 

Standardiseret vurderingsmetode

Miljøvaredeklarationer (EPD’er) udarbejdes i henhold til den europæiske standard EN 15804 "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Miljøvaredeklarationer" og den internationale standard ISO 14025 "Miljømærker og -deklarationer."

Peikkos miljøvaredeklarationer er primært til brug i vores business to business-kommunikation.

Livscyklusvurderingerne i disse miljøvaredeklarationer overholder standarderne EN 15804 "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Miljøvaredeklarationer," EN ISO 14040 "Miljøstyring. Livscyklusvurdering. Principper og ramme" og EN ISO 14044 "Miljøstyring. Livscyklusvurdering. Krav og retningslinjer."

 

Karakteristika ved EPD’er

Miljøvaredeklarationer er

  • frivillige
  • baseret på en livscyklusvurdering
  • modulære oplysninger efter konstruktion
  • sammenlignelige
  • verificerbare
  • fleksible
  • transparente 

 

Verificering

Peikkos miljøvaredeklarationer (EPD’er) verificeres af en tredjepart i henhold til ISO 14025 Type III-miljøvaredeklarationer.

 

Publicering af miljøvaredeklarationer

Peikkos miljøvaredeklarationer (EPD’er) publiceres på Peikkos websted www.peikko.com og i Bionova Ltd's cloudtjeneste One Click LCA www.oneclicklca.com, hvor de kan bruges til at evaluere deres påvirkning på alle niveauer for en bygning, f.eks. til at dokumentere overholdelse af LEED v4's Building Life-cycle Impact Reduction-kreditter eller til at få certificeringen Mat 01 LCA for BREEAM.

Miljøvaredeklarationerne publiceres under RTS-systemet og EPD HUB-systemet og findes på https://cer.rts.fi/en/ og https://manage.epdhub.com/.