Kvalitet, miljø og sikkerhed

Peikkos mål er, at levere produkter af høj kvalitet og at drive virksomhed på en miljømæssigt forsvarlig måde. Vores produkter og tjenester er designet til at gøre kundernes byggeproces hurtigere, nemmere og mere pålidelig.

Produktion i verdensklasse

Peikko tror på selv at fremstille sine produkter. Vi er i stand til at sikre kvalitet samt fleksible, hurtige leverancer, da vi har egen produktion. For Peikko er det vigtigt at lagerføre de rigtige produkter tæt på kunderne. Optimeret produktion og logistik sikrer omkostningseffektivitet.

Peikko har produktionsenheder i Kina, Finland, Tyskland, Litauen, Slovakiet og De Forenede Arabiske Emirater. Udover disse har Peikko også produktionsaktiviteter i Saudi-Arabien, Storbritannien og USA.

Certificerede styringssystemer

Peikko har certificerede kvalitets-, miljø- og sikkerhedsstyringssystemer i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.

Produktionen af de primære produktionsenheder er certificeret i henhold til ISO 3834-2 og EN 1090.

Bemærk! Alle produktrelaterede dokumenter, som fx tekniske godkendelser og deklarationserklæringer (DOP), findes under hvert enkelt produkt.

 

Politikker vedrørende kvalitet, miljø og sundhed samt sikkerhed

Peikkos drift er baseret på lokal og pålidelig kundeservice, ekspertise inden for forskning og udvikling samt produktion. Det omfatter godt samarbejde med kunder, andre interessenter og samfundet. Vores overordnede mål er konsekvent at levere høj kvalitet og arbejde på en miljøbevidst måde. Peikko Groups kvalitets- og miljøpolitik

Peikko ønsker løbende at forbedre sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere, kunder og entreprenører. Vi søger at udmærke os inden for arbejdsmiljø og sikkerhed og at opnå ulykkesfri drift. Dette opnår vi ved at fokusere på vores måde at arbejde på - ved at prioritere sikkerhed højt. Peikko Groups Sundheds- og Sikkerhedspolitik

Generelle oplysninger om CE-mærkning

CE-mærkning betyder, at et produkt fremstilles og kontrolleres i overensstemmelse med en harmoniseret europæisk standard (hEN) eller en europæisk teknisk godkendelse/vurdering (ETA). ETA'er kan bruges som grundlag for CE-mærkning i tilfælde, hvor der ikke findes nogen harmoniseret EN-standard. ETA'er er dog frivillige og kræves ikke i EU-direktiver eller -lovgivning.

Producenter kan bruge en CE-mærkning til at erklære, at deres byggevarer opfylder harmoniserede europæiske standarder eller er blevet tildelt ETA-godkendelser. Disse dokumenter definerer de egenskaber, som produkterne skal have for at få ret til at anvende CE-mærkningen, og de beskriver tillige, hvordan fremstillingen af disse produkter overvåges og testes.

 

CE-mærkning af Peikkos produkter

Peikko producerer kompositkonstruktioner og beton-samlingsdetaljer. Disse produkter påvirkes af forskellige CE-mærkningsbestemmelser i henhold til bestemmelserne om byggevarer (EU) nr. 305/2011 og EUs maskindirektiv 2006/42/EF. I øjeblikket er der ingen omfattende og klar fortolkning af disse direktiver. Derfor afhænger måden som reglerne implementeres på af det pågældende land.

Man må kun anvende CE-mærkede produkter til konstruktion i Europa, hvis de pågældende produkter kan opnå CE-mærkning. Imidlertid er mange byggevarer ikke omfattet af harmoniserede europæiske standarder (hEN) eller europæisk teknisk godkendelse/vurdering (ETA). Derfor kan der ikke kræves nogen CE-mærkning for disse produkter.

Miljøvaredeklaration (EPD)

En miljøvaredeklaration (EPD) er et dokument, der giver information om produktets miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. Det er også kendt under navnet Type III miljøerklæring.

Produktets miljøpåvirkning er baseret på livscyklusvurderingen (LCA). LCA'er giver et overblik over produktets miljøpåvirkning.

Bæredygtigheden er let at vurdere, når du har alle nødvendige produktoplysninger i samme format.
 

Peikko Group Environmental Product Declarations are:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania

Peikko Group Environmental Product declarations for
DELTABEAM® and PETRA® Green are:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, painted

 

Standardiseret vurderingsmåde

EPD'er oprettes i henhold til europæisk standard EN 15804 "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer "og international standard ISO 14025" Miljømærker og -deklarationer."

Peikkos miljødeklarationer er primært beregnet til brug i business-to-business-kommunikation.

Livscyklusvurderingen i disse EPD'er overholder standarderne EN 15804 "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer, "EN ISO 14040" Miljøledelse. Livscyklusvurdering. Principper og rammer" og EN ISO 14044

”Miljøledelse. Livscyklusvurdering. Krav og vejledning."
 

Karakteristik af EPD'er

Miljøvaredeklarationer er

  • Frivillige
  • Baseret på livscyklusvurderinger (LCA)
  • Modulære oplysninger efter struktur
  • Sammenlignelige
  • Verificerbare
  • Fleksible
  • Gennemsigtige
     

Verifikation

Peikkos EPD’er er verificeret af trediepart som foreskrevet udfra ISO 14025 Type lll EPD’er.

 

Udgivelse af EPD'er

Peikkos EPD’er kan findes på Peikkos hjemmeside på www.peikko.com og i Bionova Ltd’s cloud-tjeneste på www.oneclicklca.com, hvor de kan bruges som komponenter til at evaluere deres indvirkning på bygningens bæredygtighed, fx. for at demonstrere overensstemmelse med LEED v4’s ’Building Life Cycle Impact Reduction’- kreditter eller for at færdiggøre Mat 01 LCA til BREEAM certificering.

Miljøvaredeklarationerne udgives under RTS systemet og kan findes her: http://epd.rts.fi/en