DELTABEAM® til åbne rum – Fordele

DELTABEAM® giver dig mulighed for at bygge åbne rum - selv med arkitektonisk krævende udformning. Ved at være kompatibel med såvel præfabrikerede elementer som insitudæk samt alle typer af søjler, gør  DELTABEAM® din byggeproces hurtigere og mere effektiv.

Peikkos DELTABEAM® er en fleksibel løsning, der altid kan tilpasses kundens behov. Det giver slanke og lette konstruktioner, der giver besparelser i form af volumen og omkostninger. Kompositvirkning mellem stål og beton, gør udfordrende konstruktioner med store og åbne rum mulige.

DELTABEAM® har en god brandmodstand, uden behov for yderligere beskyttelse. Bjælkens lave/kompakte design minimerer bygningens etage-til-etage- højde, samtidig med at det er nemmere at installere HVAC systemer.

DELTABEAM® kan forbindes til beton-, stål- eller kompositsøjler med Peikkos innovative løsninger, som fx. skjulte konsoller, ankerbolte eller svejseplader.

DELTABEAM® Fordele

  • Lange spænd
  • Fleksible åbne rum
  • Ekstra rumhøjde
  • Let og pladsbesparende HVAC-installationer
  • Lavere omkostninger til opvarmning og afkøling
  • Integreret brandmodstandsevne

 

Flere kvadratmeter per kubikmeter

Når du vælger en slank dækkonstruktion til dit nye projekt, medfører det både fleksible designløsninger og mulighed for flere etager for en given bygningshøjde - du kan dermed opnå en ekstra etage i din bygning.

Eftersom der bliver færre kubikmeter per kvadratmeter, falder omkostninger til opvarmning og afkøling af bygningen og den bliver dermed mere bæredygtig.

DELTABEAM® og dens lange spændvidde giver dig mulighed for at skabe åbne rum med modulmål på op til 12 x 16 meter. Når du bygger nedad, minimeres udgravning og dyr bortskaffelse af evt. forurenet jord tilmed.

Investér i åbne rum

Kompositvirkning, mellem stål og beton, betyder at DELTABEAM® nemt kan have en spændvidde på mere end 10 meter mellem søjlerne. Eftersom DELTABEAM® ofte bliver brugt til forspændte huldæk, kan dækkenes spændvidde endda strække sig til mere end 14 meter. DELTABEAM® kompositbjælker og deres lange spændvidde gør det muligt, at bygge åbne rum med en ”grid” på op til 12 x 16 meter.

De lange spændvidder i begge retninger minimerer behovet for søjler. Færre søjler gør det nemt at ændre i etageplanen for at imødekomme de varierende behov, fra forskellige lejere igennem hele bygningens levetid.

Rammen opføres hurtigere og lettere

Når der benyttes præfabrikerede elementer, reduceres byggetiden og forsinkelser og vejrlig forsinkelser minimeres. DELTABEAM®s mulighed for lange spændvidder reducerer ydermere det samlede antal elementer.

Individuelt design betyder, at hver bjælke passer perfekt til konstruktionen og de standardiserede samlingsforbindelser. Sammen med BIM (Building Information Modeling), hjælper denne grundige proces med at identificere konflikter tidligt i designprocessen og derved undgås dyre reparationer på byggepladsen. DELTABEAM® kræver kun lidt eller ingen afstivning. Få personer kan opføre en fleretagers bygning hurtigere med DELTABEAM® end med noget andet system på markedet.

Integreret brandmodstandsevne

Integreret brandmodstandsevne giver ekstra tids- og omkostningsbesparelser. Armeringen integreret i bjælken sikrer livsvarig brandmodstandsevne, hvilket flere fuldskalabrandtests har dokumenteret. DELTABEAM® er brandtestet op til 4 timers brand uden behov for ekstra brandsikring.

Peikko forestår brandteknisk beregning af DELTABEAM®.

Arkitektonisk frihed

Skjulte grid på op til 12 x 16 meter åbner op for talrige muligheder, når det kommer til indretning og sætter ingen begrænsninger for funktionaliteten af kvadratmeterne.

Det sker, at man ønsker andet end rette vinkler og lige linjer. Måske vil du gerne skabe enestående arkitektur med udkragninger og kurver?

Med påsvejst og projekttilpasset forskalling, formet efter ønske, opnår du større arkitektonisk frihed og bevarer samtidigt effektiviteten med DELTABEAM®.

Bæredygtighed

En forbedring af bygningens effektivitet og ydeevne kan have en stor indvirkning globalt, eftersom bygninger repræsenterer ca. 40% af energiforbruget på verdensplan.

En af de mest bemærkelsesværdige egenskaber ved en DELTABEAM® er, hvordan de bidrager til bygningens bæredygtighed, ved at gøre etageadskillelsen lavere. Slanke dæk medfører mindre klimaskærme til det samme indvendige areal, hvilket reducerer omkostninger til opvarmning og nedkøling. HVAC installationer fremføres også meget enklere.

DELTABEAM® reducerer spild på grund af optimerede prefabrikerede komponenter. Bjælker og søjler bruger kun den mængde materiale der er behov for, for at understøtte dækkene. Den nedsatte mængde af beton reducerer også vægten på bjælker og samtidig bliver hele konstruktionen lettere, hvilket i sidste ende reducerer størrelsen på fundamentet.

DELTABEAM® samlingsdetaljer

Fordi DELTABEAM® er designet til at kunne bruges som et bjælkeelement med alle typer af dæk og søjler, kan vi tilbyde dig en række samlingsbeslag og –metoder, der opfylder dine krav.

Forbindelse af DELTABEAM® til betonsøjler

1. En skjult PCs® konsol støbes ind i betonsøjlen. DELTABEAM® placeres ned over PCs® knasten, hvilket muliggør en plan støbeflade, gode montagetollerancer på pladsen og høje bæreevner.

2. Ankerbolte bruges til at forbinde DELTABEAM® øverst på betonsøjler.

3. WELDA® Svejseplader monteres på toppen af søjler eller vægge og DELTABEAM® svejses på svejsepladen.

Sådan forbindes DELTABEAM® til stålkonstruktioner

1. Konsolforbindelse

2. Bolteforbindelse på toppen af søjle.

3. Bolteforbindelse på siden af søjle.

4. Svejst samling

Yderligere komponenter

Kompositsøjler består af en hul stålprofil med integrerede armeringsjern. Søjlen fyldes med beton på stedet.

Andre stålkonstruktioner som spær, beslag, og forskellige typer af bjælker og søjler.

Påsvejst forskalling betyder, at du kan skabe en individuel bjælkeudformning.

WELDA® Svejseplader anvendes til svejsning af stålkonstruktioner til betonkonstruktioner.

PETRA® udvekslingsbjælker benyttes til udsparinger i huldæk.

Rækværkshylse kan påsvejses DELTABEAM®, hvormed du sparer tid og arbejde på pladsen.

Sten Herbert

Sten Herbert

Salgschef, Bygningsingeniør

DELTABEAM®

Mob. +45 2093 8948
[email protected]

Ulrik Prangsgaard

Ulrik Prangsgaard

Salgschef

DELTABEAM®

Mob. +45 4090 1501
[email protected]

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]