DELTABEAM® – en duktil løsning til ekstreme tilfælde

August, 10, 2022

Vi er fast besluttede på at indfri vores brand-promise om "en hurtigere, sikrere og mere bæredygtig måde at designe og bygge på", og derfor har vi ikke kun fokus på vores produkter, vi bestræber os også på at vise vejen ved konstant at udvikle byggebranchen på en måde, hvor kundernes behov - som er under konstant udvikling – bliver opfyldt.  

Mangel på vejledning i normer i forbindelse med slanke dækkonstruktioner i kombination med et begrænset antal test i den tekniske litteratur gav os incitamentet til at starte vores eget eksperimentelle projekt med DELTABEAM® Kompositbjælker i forbindelse med ekstreme situationer som f.eks. jordskælv eller kollaps af søjler for at give vores kunder en sikker, duktil, robust og økonomisk rentabel løsning. Projektet består af tre dele: i) Bæreevne under positive momenter (sagging), ii) Bæreevne under negative momenter (hogging) og iii) Design og fremstilling af en momentstiv samling mellem bjælke og søjle.

Design i forbindelse med ekstreme belastningstilstande kræver duktile og fleksible konstruktioner, der skal have tilstrækkelig vridningskapacitet og være i stand til at modstå enorme deformationer, uden at de mister deres bæreevne. For at vurdere hvordan DELTABEAM® opfører sig under nedbøjning, har vi testet 22 bjælker i fuld størrelse med forskellig geometri på Institute of Steel Structures, National Technical University of Athens (NTUA) under både positiv (sagging) og negativ (hogging) momentpåvirkning.

Resultaterne viste, at DELTABEAM®, i kombination med den rette armering, har meget duktile egenskaber. Testen viste, at i modsætning til almindeligt brugte tværsnit i kompositbjælker, opretholder korrekt armerede DELTABEAM® deres bæreevne, selv hvis der opstår foldning i de trykpåvirkede flanger pga. evnen til alternativ spændingsfordeling i tværsnittet. Denne gavnlige konstruktive egenskab viser, at det er muligt at anvende korrekt armerede DELTABEAM® ikke kun i forbindelse med det typiske ultimate limit state-design, men også til ekstreme tilfælde, f.eks. progressivt kollaps og jordskælv.

Når resultaterne bliver behandlet yderligere, vil de give os mere viden om de forskellige aspekter i forbindelse med design af DELTABEAM® i forhold til momentpåvirkninger i ekstreme situationer og gøre vores beregningsmetoder endnu mere effektive. Vi publicerer designværktøjer og tekniske dokumenter efter afslutning af projektet, som nu er gået ind i sin tredje og sidste fase: Design og fremstilling af en bjælke til søjle-momentsamling.

Læs Peikkos white paper: Ductilty Project – DELTABEAM® Slim Floor System

Simo Peltonen
M.Sc
Senior R&D Manager,
Peikko Group Corporation

Panagiotis Kyriakopoulos
M.Sc
R&D Engineer,
Peikko Group Corporation

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet