DELTABEAM® – CLT-hybriddæk: En uovertruffen kombination af materialer, når de er designet korrekt i forhold til vibrationer

June, 23, 2021

De populære CLT-dæk (krydslamineret træ) er følsomme over for menneskeskabte vibrationer grundet deres lave modalmasse og begrænsede stivhed. 

En begrænsning af dækkenes spændvidde kan reducere intensiteten af vibrationerne, men dette er ofte umuligt grundet bygningens geometri og formål. Der er med andre ord brug for en nærmere undersøgelse af vibrationer i sådanne.

Designkriterier for vibration kan opsættes på to måder: En begrænsning af etagekonstruktionens laveste egenfrekvens er den enkle og konservative metode, men er der stillet kriterier til etagekonstruktionens vibrationsrespons, kræves der en mere detaljeret analyse. Når der stilles krav til CLT-etagekonstruktionens laveste egenfrekvens, bruges ofte en værdi på op til hele 9 Hz. I praksis kan det være vanskeligt at opfylde et så striks kriterium uden at forøge dækkenes stivhed markant. Hvis man efter nærmere undersøgelse og begrænsning af responsen finder, at vibrationen af etagekonstruktionen er acceptabel, er det ikke noget problem at have en egenfrekvens, der er lavere end 9 Hz.

Almindelige CLT-dæk har begrænset stivhed, så hvis man skal opfylde det valgte vibrationskriterium, kan det blive nødvendigt at bruge højere CLT-dæk. I stedet for at bruge almindelige CLT-dæk, kan modalmassen og stivheden af CLT-bjælkerne forøges på en omkostningseffektiv måde ved at tilføre overbeton på CLT-dækkene og på den måde omdanne et almindelig CLT-dæk til en kompositdæk. Kombinationen af beton og træ er også fordelagtigt i de statiske beregninger, da overbetonen kan overføre trykkræfter.

Vibrationer i hybridkonstruktioner med DELTABEAM® og CLT-dæk undersøges ved hjælp af Finite Element-modeller med forskellige begrænsninger – den laveste egenfrekvens og responsbegrænsninger. Resultaterne for almindelige CLT-dæk og CLT-beton-kompositdæk sammenlignes og dermed ses det hvilken konstruktion der er mest fordelagtig både konstruktivt og økonomisk.

Resultaterne viser, at begrænsning af responsen i stedet for at gå efter den laveste egenfrekvens giver en højere grad af fleksibilitet i forbindelse med valg af dæk. Overbeton forbedrer dækkets masse og stivhed og udgør en markant økonomisk fordel, da det er muligt at benytte lettere CLT-typer. Kombinationen af disse to vigtige aspekter – begrænsning baseret på respons og fordelen ved overbeton – resulterer i en løsning bestående af de letteste og mest økonomiske typer CLT-dæk og DELTABEAM®.

Læs Peikkos white paper: Performance of DELTABEAM® – CLT floors in human-induced vibration

 

 

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet