Optimering af vindmøllefundamenter | Efter færdiggørelsen

Erfaringsudveksling og vidensdeling efter færdiggørelsen

Selv efter fundamentet er færdiggjort, vil der være stor aktivitet på byggepladsen. Der vil være færdsel med tunge maskiner, tårnet skal rejses og møllen og dens vinger installeres.

For os er det naturligt at følge projekterne tæt hele vejen og sikre en optimal projektafvikling, selv efter projektet er afsluttet. Opstår der udfordringer undervejs, sidder vi klar til at hjælpe, uanset om fejlen ligger hos os eller et andet sted. Vi gør alt for at komme tilbage på sporet igen ved at: analyserer situationen, indsamle data og levere anvisning til udbedring samt eftervisning og dokumentation.

Når møllerne når slutningen af deres livscyklus, kan vi lave en evaluering af fundamentet for at se, om møllens levetid - fra fundamentets synspunkt - kan forlænges. På den måde opnår din investering ekstra driftsår og kan fortsætte med at producere energi uden ekstra omkostninger.

Find den rigtige løsning til dit vindmøllefundament

Gravity7 fundament til vindmøller - Optimering af fundamentsgeometri, vægt og omkostninger

Anvendt ved en række varierende geotekniske forhold: bløde jordbundsforhold, faste jordbundsforhold og fast klippe.

Læs mere

Piloterede fundamenter til vindmøller – Uovertruffen løsning til bløde jordbundsforhold 

Udviklet til brug på sites med ringe jordbundsforhold.

Læs mere

Klippefundamenter til vindmøller - lav CO2-udledning og omkostninger

Når grundfjeldet er i terræn eller maks. 2 meter nede, er klippefundamentet det optimale valg.

Læs mere

Klippefundament med ankerboltgruppe – få mest ud af en svag klippekvalitet

Fundament udmærker sig på steder med et svagt grundfjeld. Det er også en mulighed, hvis grundfjeldet er 2-5 meter under terræn

Læs mere