Optimering af vindmøllefundamenter | Optimering

Optimering af vindmøllefundamenter

For at kunne udnytte vindenergien på land optimalt er der brug for vindmøllefundamenter, der er hurtige at designe, økonomiske at producere, transportere og installere. Med andre ord en optimeret proces - så møllerne kan komme hurtigt i drift og forsyne elnettet med grøn strøm.

Vores mission er at gøre dit arbejde nemmere og samtidig mindske risikoen i alle projektets faser. Det gælder både før, under og efter projektet er færdiggjort.

Optimering af fundamentet inden byggestart

Et vellykket vindprojekt starter med et robust fundament. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige design til din vindmøllepark - uanset hvordan de geotekniske forhold er.

Vi er en global leverandør, med flere fabrikker, der kan producere vindmøllefundamenter til selv de største og mest krævende projekter. Vi har altid plads til dit projekt, når det kommer til projekthåndtering og produktion. Sammen sørger vi for, at CO2-udledningen fra byggeriet og produktion af fundamentet holdes så lav som muligt i hele udførelsesfasen.

>> Læs mere

Optimering af byggeprocessen

Peikkos fundamenter er simple, hurtige og sikre at installere og minimerer risikoen for fejl. Hele fundamentet bliver leveret samlet på byggepladsen med udførlige montageanvisninger.

For at sikre at alt går problemfrit, uddanner vi den  udførende entreprenør. Vores teknikere vil være til stede under opstart for at sikre, at alt går efter planen. Du får derfor en god start, og undgår typiske børnesygdomme, hvilket sikrer at projektet holder tidsplanen og ikke mindst den ønskede kvalitet.

>> Læs mere

Erfaringsudveksling og vidensdeling efter færdiggørelsen

For os er det naturligt at følge projekterne tæt hele vejen og sikre en optimal projektafvikling, selv efter at projektet er afsluttet. Opstår der udfordringer undervejs, sidder vi klar til at hjælpe, uanset om fejlen ligger hos os eller et andet sted. Vi gør alt for at komme tilbage på sporet igen ved at: analyserer situationen, indsamle data og levere anvisning til udbedring samt eftervisning og dokumentation.

>> Læs mere