WILORA® Wirelister — til samling af vægelementer

WILORA® Wirelister er et forbindelsessystem til samling af lodrette fuger i betonelementvægge. Designet tillader overførsel af træk, tværgående forskydning, lodret forskydning samt en kombination af disse belastninger.

WILORA® Wirelister er produceret af profileret stål som danner en færdig støbereces i modsætning til løse wirebokse. Inde i profilet sidder der fem wiresløjfer bag et plastikdæksel. Wirelisterne installeres på forskallingen i vægelementets fulde fugehøjde, hvilket skaber en færdig støbereces uden ekstra arbejde på elementfabrikken. Fastgørelse til forskallingen er enkel og kan forgå med enten hammer eller skudsøm. Desuden er der mindre behov for opmåling i sammenligning med almindelige løse wirebokse.

Efter støbning fjernes formsiderne på støbebordet og plastikdækslet på wirelisterne. Efterfølgende rettes wiresløjferne ud til vandret position. Den patenterede wire forbliver i den åbne position, hvilket gør installationen af låsejernet mellem elementer sikker og effektiv.

Sammenvirkningen mellem WILORA® Wirelister, låsejern og elementfugemørtel skaber en robust samling, der er modstandsdygtig over for forskydning og trækkræfter. Muligheden for at bruge både tiksotropisk og normal elementfugemørtel gør WILORA® Wirelister velegnet til en lang række fugesamlinger.

De 1250 mm lange WILORA® forbindelseslister fås i højden 20 mm og 50 mm.

WILORA®

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Henrik Harder

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Mob. +45 2093 4726
[email protected]

Niels Duvander (På orlov)

Niels Duvander (På orlov)

Salgsingeniør

Indstøbningsdele


Henrik Slot

Henrik Slot

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3112 7107
[email protected]

Lone  Schrøder Hansen

Lone Schrøder Hansen

Salgs- og bogføringsassistent

Mob. +45 2027 0003
[email protected]