TWIN Konsol

TWIN Konsollen er en skjult konsolløsning til TT-bjælker, sekundære bjælker og ribbedæk med overbeton uden behov for yderligere afstivning/understøtning.TWIN Konsollen findes i tre størrelser. Vores forespørgselsark skaber en effektiv, nem og hurtig designfase.

TWIN Konsollen forenkler samlingen med en primær understøtningsstruktur, herunder DELTABEAM® Kompositbjælker, der muliggør en lavere byggehøjde. Alle laster overføres af TWIN Konsollen under monteringssfasen, mens i sidste fase, når overbetonen er hærdet, overføres lasterne  ved  en kombination af TWIN Konsollen og overbetonen. Kun nødvendig mængde supplerende armering anvendes i overensstemmelse med belastningsforholdene.

Da TWIN Konsollen leveres færdigsamlet, er den let at passe ind i mellem den øvrige armering og muliggør hurtig og enkel montering på byggepladsen. Et bredt vederlagsområde giver mindre punktbelastning og bedre lastfordeling. Forbindelsen med TWIN Konsollen kræver ikke nogen bjælkeflanger, udsparinger eller endesamlinger med sadelhak. Tre forskellige størrelser dækker laster op til 145 kN / konsol.

TWIN Konsol

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 5120 5658
jonas.hog@peikko.com

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 2093 4726
henrik.harder@peikko.com

Niels Duvander

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 3160 3902
niels.duvander@peikko.com

Lone Schrøder Hansen

Salgs- og bogføringsassistent

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 2027 0003
lone.hansen@peikko.com