RR Ringkobling

RR Ringkobling fungerer som løfteanordning mellem krankrog og RR Hulanker via wire eller kædeslæng. RR Ringkoblinger er velegnede til alle typer af løfteoperationer og retninger, og kan bruges til både RR lange og korte Hulankre.

RR Løftebeslag kan bruges med alle typer af RR lange og korte indsatser uden begrænsning. RR Løftebeslag fastgøres med krog på de forsænkede RR Løfteindsatser til håndtering af præfabrikerede elementer. De kan genbruges og bruges flere gange i løbet af deres livscyklus. Løftebeslag leveres som standard altid elektro-galvaniserede.

RR Løftebeslag tillader alle belastningsretninger mellem 0° og 45° og 'tilt-up'-processer. Vinklede træk via hældningsvinklen er begrænset til et maksimum på 45°.

RR-C, RR-CW

RR Ringkoblinger er designet til effektiv anhugning og frigørelse fra alle slags betonelementer med indstøbte RR-Hulankre. RR-C har en metalring til fastgørelse af stropper eller kroge, mens RR-CW har en wireløkke til samme operation. De kan bruges til alle typer RR Hulankre og til alle belastningsretninger.

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Henrik Harder

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Mob. +45 2093 4726
[email protected]

Niels Duvander

Niels Duvander

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3160 3902
[email protected]

Henrik Slot

Henrik Slot

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3112 7107
[email protected]

Lone  Schrøder Hansen

Lone Schrøder Hansen

Salgs- og bogføringsassistent

Mob. +45 2027 0003
[email protected]