PPA Bjælkearmering — Til sandwichvæg-elementer

PPA Bjælkearmering er et simpelt system, der bruges til at forbinde det indre og ydre sandwichlag i betonvægge typisk i overliggere henover vinduer eller ved lave sokkelelementer. PPA Bjælkearmering benyttes når pladsen er trang og der ikke er plads til PDM sandwicharmering.

PPA Bjælkearmering bruges primært i sandwichpaneler med isoleringstykkelser på 90-390 mm. PPA Bjælkearmering er lavet i rustfrit armeringsstål.

PPA Bjælkearmering

Mål

T* = Anbefalet isoleringstykkelse

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Teklastrukture

Peikko tilbyder gratis plugins til indsætning af svejseplader i Tekla-modeller. Du kan også oprette rapporter om Peikko produkter ved hjælp af en færdig rapportskabelon. De kan downloades fra Tekla Warehouse.

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Henrik Harder

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Mob. +45 2093 4726
[email protected]

Niels Duvander (På orlov)

Niels Duvander (På orlov)

Salgsingeniør

Indstøbningsdele


Henrik Slot

Henrik Slot

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3112 7107
[email protected]

Lone  Schrøder Hansen

Lone Schrøder Hansen

Salgs- og bogføringsassistent

Mob. +45 2027 0003
[email protected]