JENKA Transportankersystem — Gevindankre til alle lastretninger

Alsidigt løftesystem med robust Rd-gevind til præfabrikerede betonelementer. JENKA Transportankersystemet er den sikre løsning til enhver håndtering af betonelementer.

JENKA Gevindankre monteres plant med overfladen eller undersænket i det præfabrikerede betonelement. Genanvendelige løfteklokker skrues ned i gevindankrene og muliggør en sikker forbindelse til kranen.

 

JENKA Gevindankre leveres i enten galvaniseret stål eller rust- og syrefast stål og kan bære op til 125kN.

 

JENKA Transportankersystemet er designet og fremstillet i overensstemmelse med EU's maskindirektiv 2006/42/EC og VDI/BV-BS 6205 og derigennem CE-mærket.

Produktvarianter

JENKA lange Gevindankre

JENKA lange Gevindankre anvendes i præfabrikerede betonelementer med en tilstrækkelig stor forankringsdybde. De kan optage aksiale, diagonale og tværgående belastninger.

 • SRA lige Stavankre er særligt velegnede til meget slanke betonelementer.
 • JENKA TF Troldefodsankre anvendes, når elementgeometrien muliggør en koncentreret lastoverførsel via hovedankret til betonen.
 • WAL lange Bølgeankre kombinerer de positive egenskaber ved SRA og TF.
 • Med CSA Gevindankre med hul opnås forankringen i betonen ved hjælp af en ekstra bøjlearmering. Den kan let tilpasses krævende installationsforhold.
 • SRASW Sandwichankre er specielle gevindankre til løft af sandwichelementer. Den buede form muliggør forankring i vægpanelets tyngdepunkt

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Produktvarianter

JENKA korte Gevindankre

JENKA korte Gevindankre anvendes, hvor forankringsdybden er begrænset, f.eks. i plader. De kan tage aksiale og diagonale belastninger op til 45°.

 • JENKA PLA Hovedankre, WAS kort Bølgeankre og BSA Boltankre adskiller sig i deres ankerlængde og tilladte bæreevner. De kræver grundlæggende en overfladearmering og evt. diagonal trækarmering.
 • PSA Gevindankre er beregnet til meget slanke elementer. De har den korteste ankerlængde og er velegnet til eksempelvis altanelementer. Udover overfladearmeringen kræves en forankringsarmering. Denne skal monteres med direkte kontakt til løfteankerets bundplade for at opnå de bæreevner, der er specificeret i den tekniske manual.

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Produktvarianter

JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer

JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer bruges til at forbinde JENKA Gevindankre i det præfabrikerede betonelement med krankrog, wire eller kædesling. Forskellige JENKA Løfteklokker er velegnede til forskellige anhugningsvinkler.

 • TLL Wiresløjfer er tilladt for lastretninger mellem 0° og 45°.
 • TLP Løfteklokke, JL Løfteklokke og JLW Løfteklokke med wire er velegnede til lastretninger mellem 0° og 90°. Ved behov for at rotere elementet vælges TLP, da den kan rotere 360° frit omkring sin egen akse efter at være skruet fast i gevindankret og nemt kan justeres i belastningsretningen.

JLW Løfteklokker og TLL Løftesløjfer er kendetegnet ved en fordelagtig pris, hvorimod JL og TLP Løfteklokker har en ekstrem høj robusthed og holdbarhed i modsætning til varianterne med stålwire.

Alle JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer er CE-mærkede.

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Produktvarianter

JENKA Løftetilbehør

JENKA Transportankersystemet tilbyder en bred vifte af tilbehør til mærkning, installation og afdækning af Gevindankeret.

 • DSH-indikationsringe hjælper brugeren med identifikation efter ankerinstallation.
 • NP P og NNP Insertsholderne gør det nemmere at fastgøre Gevindankrene i forskallingen. De fås i plast eller som magnetiske insertsholdere af stål.
 • PNP er visuelt meget attraktive og hærværkssikre afdækningspropper til eksempelvis trapper.
 • CPP dækpropper beskytter gevindet mod snavs og fugt, f.eks. under oplagring af betonelementet

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Henrik Harder

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Mob. +45 2093 4726
[email protected]

Niels Duvander

Niels Duvander

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3160 3902
[email protected]

Henrik Slot

Henrik Slot

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3112 7107
[email protected]

Lone Schrøder Hansen

Lone Schrøder Hansen

Salgs- og bogføringsassistent

Mob. +45 2027 0003
[email protected]