HULCO® Højstyrke Ankerbolte — til højt belastede boltede samliger

HULCO® Højstyrke Ankerbolte er robuste, pålidelige og materialeoptimerede. De skaber en effektiv forankring i boltede samlinger sammen med SUMO® P Vægsko og BOLDA® Søjlesko og i højt belastede maskinfundamenter.

HULCO® Højstyrke Ankerbolte, som erstatter PPM L Højstyrke Ankerbolte, er robuste og kompakte. De bruges til sikkert at forankre beton-, stålelementer eller maskiner i betonkonstruktioner. På grund af deres relativt korte forankringslængde, der sikres via hovedankeret, er de ideelle til brug i punktfundamenter eller dæk. Til brug i søjler og vægge anvendes stadig oftest lange PPM Højstyrkebolte, hvor forankringen til betonen skabes via ribberne på armeringsstålet.

HULCO® Højstyrke Ankerbolte indstøbes i betonen og elementet sænkes derefter ned over gevindet og fastgøres ved hjælp af møtrikker og skiver. Samlingen understøbes med en svindfri elementmørtel, mellem den boltede samling og fundamentet, og fungerer efterfølgende som et armeret betontværsnit.

HULCO® Højstyrke Ankerbolte har en ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) der er dokumenteret igennem omfattende test hos DIBt. Forankringen til betonen sker via hovedankeret som sikrer høje bæreevner, hvilket gør dem velegnede til svært belastede samlinger i krævende konstruktioner. De er specielt egnede til industri såsom lagerbygninger, havne, broer og kraftværker.

HULCO® Højstyrke Ankerbolte er kompatible med Peikko’s BOLDA® Søjlesko og SUMO® Vægsko. Peikkos boltede samlinger er designet til at overføre træk-, forskydnings- og kompressionskræfter samt sikrer en høj stivhed og en god brandmodstandsevne i samlingen.

Systemet består af et udvalg af standard HULCO® Højstyrke Ankerbolte (M30, M36, M39, M45 og M52), genanvendelige PPL Montageskabeloner og kan eftervises i Peikko Designer® software. Ankerboltene fås som standard i ubehandlet sort stål, men er også tilgængelig i en ECO- eller varm galvaniseret kvalitet.

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Henrik Harder

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Mob. +45 2093 4726
[email protected]

Niels Duvander

Niels Duvander

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3160 3902
[email protected]

Henrik Slot

Henrik Slot

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Mob. +45 3112 7107
[email protected]

Lone  Schrøder Hansen

Lone Schrøder Hansen

Salgs- og bogføringsassistent

Mob. +45 2027 0003
[email protected]