Luk

Systemet bag DELTABEAM® Frame – Rammekomponenter

DELTABEAM® Frame – Én samlet løsning

DELTABEAM® Frame er en sammensat ramme bestående af:

  • DELTABEAM® Kompositbjælker;
  • Komposit- og/eller stålsøjler;
  • Samlinger mellem de bærende elementer;
  • Andre supplerende stålkonstruktioner.

DELTABEAM® Kompositbjælker og ATLANT® kompositsøjler er forbundet ved hjælp af standardiserede samlinger og leveres på pladsen til aftalte tid.

DELTABEAM®

Byg åbne rum – selv med arkitektonisk udfordrende udformninger.

Kompositsøjler

Kompositsøjler, der udstøbes på byggepladsen, består af et hult stålprofil med en indvendig armeringskurv. Søjlerne fås som firkantede, rektangulære og runde.

Samlinger

Kompositsøjler og -bjælker sikres med konsolforbindelser eller boltede samlinger.

Kompositsøjler

Kompositsøjlerne i DELTABEAM® Frame er hule stålprofiler, der fyldes med armeret beton. Armeringsburet er fastgjort inde i en cirkulær, firkantet eller rektangulær hul søjle, og samlingsdetaljer som fodplader og konsoller påsvejses på fabrikken.

Søjlerne er klar til montage når de leveres til byggepladsen og bliver derefter fyldt med beton. Standard søjlelængder kan være op til 12 m - længere søjler er tilgængelige ved forespørgsel.

Inden de bliver fyldt med beton fungerer søjler og bjælker som rene stålkomponenter og er designet til at bære de laster, der påvirker dem under montagen. Bæreevnen af et rent stålkomponent er betydeligt lavere end et kompositelement, men tilstrækkelig til at håndtere lasterne i montagen. Efter udstøbning kan kompositsøjler opnå en brandmodstand på op til R180, normalt uden yderligere brandsikring.

Samlinger mellem kompositbjælker og -søjler

DELTABEAM® Frame's standardiserede samlingsdetaljer muliggør en sikker og hurtig montage af rammen uden svejsning på byggepladsen. Samlinger kan designes til at opfylde robusthedskrav både vertikalt og horisontalt.

DELTABEAM® Frame-samlinger placeres normalt i udstøbningsbetonen, så temperaturudviklingen forsinkes, og der dermed er ikke behov for yderligere brandsikring.

Samlinger i etagehøje søjler og kontinuerte bjælker udføres normalt ved sammenboltning af endepladen oven på den nederste søjle og nederst på den øverste søjle (som vist på det medfølgende billede). Lodret samling sikres med bolte eller armering, der går gennem DELTABEAM® og er forankret til begge søjler. Nivelleringsplader mellem toppladen på den nederste søjle og DELTABEAM® tillader højdejustering.

En intelligent måde at forbinde fleretages kompositsøjler (ATLANT®) og DELTABEAM® er ved hjælp af KONAT™ konsoller. Tre typer standard KONAT™ konsoller muliggør problemfri samling mellem DELTABEAM® og kompositsøjler: 1) KONAT™ Robust – konsoller med høj bæreevne, der er i stand til at håndtere vertikale og horisontale (ulykkessituation) belastninger, 2) KONAT™, den optimale løsning til en bred vifte af applikationer, og 3) KONAT™ Multi, konsoller til samlinger der forbinder en kompositsøjle med flere DELTABEAM® Kompositbjælker. Standard KONAT™ konsoller er opdelt efter bæreevne, hvilket muliggør effektivitet i alle projektstadier.

KONAT™ giver flere fordele: 

  • Nem, hurtig og sikker montage af kompositsøjler og DELTABEAM®.
  • En komplet løsning leveret af én enkelt leverandør (design, produktion, levering).
  • Kompatibilitet med huldæk, insitu-dæk, trædæk, hybriddæk og andre almindelige dæk.
  • Robusthedskrav i overensstemmelse med EN 1991-1-7, opfyldt af patenteret låse-konsol.
  • Design baseret på Eurocode og teknisk support leveret af Peikko-specialister.
  • Certificeret produktion i topmoderne fabrikker.

Alternativt kan samlingerne mellem fleretagesøjler og en simpelt understøttet DELTABEAM® Kompositbjælke, udføres med boltede samlinger (som vist på billedet) eller andre skræddersyede løsninger. Afhængigt af udformning kan disse unikke samlinger levere de nødvendige funktioner til særlige situationer såsom øget vridningsbæreevne eller muligheden for at undlade midlertidig understøtning af DELTABEAM® Kompositbjælker osv.

Hvis det er muligt, designes samlinger mellem fleretagesøjle som boltede endeplader (som vist på billedet) – også selvom søjlerne understøttes under montagen. Elementstøtter kan påsættes efter at bolte er spændt, og søjlen er blevet frigivet fra kranen, hvilket øger byggehastigheden. Højden kan justeres med nivelleringsplader. Vertikal forbindelse sikres enten med boltede endeplader eller armering, der forankres i de to søjler.

Samling mellem kompositsøjler og fundament kan udføres som en boltet, dybel- eller svejst samling. En boltet samling er mest velegnet til hurtig montage, da den sikrer, at søjlen kan frigøres fra kranen efter, at møtrikkerne er spændt. Dybel- og ankerpladeforbindelser giver mulighed for en høj tolerance på byggepladsen, men kræver fastgørelse af søjlen i bunden samt midlertidig understøtning, inden den kan frigøres fra kranen.

Manualer og brochurer

Yderligere Ramme Komponenter

Andre stålkonstruktioner såsom gitterspær, afstivninger og forskellige typer af bjælker og søjler kan leveres sammen med DELTABEAM® Frame.

Gitterspær

Skab søjlefri rum med lange spændvidder. Gitterspær fremstilles af hule eller åbne tværsnit.

Stålbjælker og -søjler

Brug bjælker og søjler til at skabe tekniskrum, skakter, åbninger i dæk, understøtte ovenlysvinduer, facader eller til at skabe komplekse geometrier.

Afstivningssystem

Udfør det stabiliserende system ved hjælp af diagonale afstivninger. Afstivningssystemet giver stabilitet mod vind, jordskælv og andre horisontale påvirkninger.

Former og åbninger i dækkene

Skab arkitektoniske former og dæksåbninger nemt og økonomisk.

Integreret forskalling

Skab skræddersyede bjælkeudformninger med den påsvejste forskalling på DELTABEAM®.

PETRA® Udvekslingsbjælker

Understøtter huldæk og skaber åbninger til trapper, ovenlysvinduer og skakte af enhver størrelse i huldæk.

Samlingsdetaljer

Vælg DELTABEAM® Frame og opnå fordelene ved Peikkos innovative løsninger.

HPM® Ankerbolt

Forankrer beton- eller stålkonstruktioner i en betonkonstruktion.

HPM® Ankerbolte er designet til at fastgøre beton- eller stålkonstruktioner sikkert til en betonkonstruktion eller et fundament.

WELDA® Ankerplade

Overfør laster til beton fra andre konstruktioner via en svejst samling.

PCs® Konsol

Opnå maksimal gulvhøjde og glatte vægge.

SUMO® Vægsko

Skab omkostningseffektive trækforbindelser mellem vægelement og fundament.

Sikkerhedsløsninger

Vores løsninger sørger for en mere sikker og effektiv byggeplads.

Sikkerhedsrækværk

Tilføj rækværkshylser til sikkerhedsrækværk på DELTABEAM® og spar tid under montage af sikkerhedsrækværk.

Sikre løft

Brug Peikko løftesystemer til at minimere risici forbundet med kranarbejde.

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Sten Herbert

Sten Herbert

Salgschef, Bygningsingeniør

DELTABEAM®

Mob. +45 2093 8948
[email protected]

Ulrik Prangsgaard

Ulrik Prangsgaard

Salgschef

DELTABEAM®

Mob. +45 4090 1501
[email protected]