Luk

Systemet bag DELTABEAM® Frame – På byggepladsen

DELTABEAM® Frame komponenterne leveres på byggepladsen i overensstemmelse med den aftalte leveringsplan. Hvad bør man tage højde for, når elementerne opbevares, løftes, flyttes og monteres?

Opbevaring af DELTABEAM® Frame komponenter

Elementerne er forsynet med identifikation i henhold til montageplaner. Bjælker, søjler og andre stålelementer kan stakkes, men husk at kontrollere terrænets bæreevne og planhed. Der skal benyttes strøer under/mellem elementerne for at beskytte overfladebehandlingen. Strøer skal være fri for fedt eller andet, der kan beskadige overfladebehandlingen. Sørg for at overdække elementer ved længere tids opbevaring.

Løft og flytning af DELTABEAM® Frame komponenter

DELTABEAM® Frame komponenter kan løftes og flyttes ved hjælp af almindeligt løfteudstyr som f.eks. kran eller gaffeltruck. Vægten af det enkelte element fremgår af produktmærkatet eller produktionstegningerne. Inden for EU skal alle elementer være forsynet med et CE-mærkat.

DELTABEAM® skal løftes ved hjælp af løftehullerne på toppladen. Hullerne er placeret symmetrisk i forhold til tyngdepunktet. Der skal tages hensyn til kædernes maksimale tilladte løftevinkel.

I særlige tilfælde, hvor der ikke er nogen løftehuller, kan DELTABEAM® løftes med kæder ført igennem kropshullerne. Nogle gange kræves der en tredje kæde for at opretholde balancen. DELTABEAM® Kompositbjælker med bred indbygget forskalling bør for eksempel løftes i løftehullerne, mens en tredje kæde monteres på forskallingen.

Søjler løftes ved hjælp af løftebeslaget i toppen af søjlen.

Montering af DELTABEAM® Frame komponenter

DELTABEAM® Frame komponenter monteres i henhold til projektets montagebeskrivelse, montage- og afstivningsplaner og samlingsdetaljer.

Projektets montageanvisning skal altid følges. Hver DELTABEAM® Frame komponent er forsynet med en identifikationskode. Bjælkerne monteres således, at identifikationsnummeret på DELTABEAM®-bjælkens topplade er i samme læse-retning, som markeret på montageplanen. Placeringen af støbehullet bruges som orienteringsmærke for kompositsøjler. Placeringen af støbehullet fremgår af tegningen.

Egenvægten af DELTABEAM® Frame komponenterne er ikke tilstrækkelige til at stabilisere rammen under montage af dækkene. DELTABEAM® komponenterne skal derfor samles inden oplægning af dækelementerne, for at undgå at bjælkerne flytter sig. Det kræver ingen, eller blot minimal understøtning, når samlingsdetaljer er designet til at overføre belastninger fra DELTABEAM® til den underliggende konstruktion. Følg altid afstivningsplanen og montagevejledningen, før dækkene monteres.

Montering af dæk

DELTABEAM® samlinger og afstivninger skal være korrekt opsat, fastspændt eller påsvejst, før dækelementerne monteres. For at minimere bjælkens rotation, bør dækelementer monteres skiftevis på hver side af bjælken. Når dækkene er monteret, kan den nødvendige forskalling, kantafgrænsning og fugearmering udføres.

Dækelementerne skal monteres direkte på bjælkens underflange. Den tværgående fugearmering skal altid føres igennem DELTABEAM®-bjælkernes ordinære kropshuller eller evt. ekstra kropshuller.

Udstøbning af DELTABEAM®

DELTABEAM® Kompositbjælker udstøbes samtidig med fugerne i huldækkene. DELTABEAM® skal fuldt udstøbes, og i én omgang, for at sikre bjælkens kompositte egenskaber.

Udstøbning af kompositsøjler

Søjlerne udstøbes ved at indpumpe beton fra bunden af søjlen. Udstøbning fra bunden sikrer god komprimering og kan udføres, så det ikke forsinker monteringen af andre komponenter, hvilket optimerer tidsforbruget, i udførelsesfasen. Søjlen skal fuldt udstøbes i én omgang.

Videoer af monteringsprocessen for DELTABEAM® Frame

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Sten Herbert

Sten Herbert

Salgschef, Bygningsingeniør

DELTABEAM®

Mob. +45 2093 8948
[email protected]

Ulrik Prangsgaard

Ulrik Prangsgaard

Salgschef

DELTABEAM®

Mob. +45 4090 1501
[email protected]