Luk

Virksomhedsstruktur

Peikko Group Corporation, branchekode FI06419267, følger Finlands love i sin virksomhedsstruktur. Strukturen kan opdeles i fem kategorier.

Corporate Governance

Aktionærernes årlige generalforsamling

På den årlige generalforsamling godkendes virksomhedens årsregnskab, og bestyrelsesmedlemmernes forpligtelser afgøres. Her udpeger man også bestyrelsesmedlemmer og træffer beslutninger om aktieudbytte. En ekstraordinær generalforsamling kan blive afholdt i løbet af året, f.eks. for at udpege nye bestyrelsesmedlemmer.

Den ikke-udøvende bestyrelse

I Peikkos vedtægter står der, at der kan være 3‑9 bestyrelsesmedlemmer i Peikko, og i praksis har der været mellem 5‑7 bestyrelsesmedlemmer i de seneste 10 år. Et bestyrelsesmedlem sidder typisk mellem 3-5 år.

Ejernes hensigt er, at bestyrelsesmedlemmerne 1) er aktive erhvervsledere, 2) repræsenterer forskellige nationaliteter, 3) repræsenterer forskellige køn, og 4) at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne har viden fra byggebranchen.

Bestyrelsesmedlemmerne mødes typisk 4-6 gange om året, enten fysisk, via videomøder eller pr. telefon. Bestyrelsesformanden er ikke en del af ejernes familie. Udnævnelsen af nye bestyrelsesmedlemmer foretages af ejerne og bestyrelsesformanden.

CEO – Chief Executive Officer 

CEO'en er ansvarlig for al drift hos Peikko. Han har også fuld tegneret på vegne af virksomheden.

Ledelsen

CEO'en udpeger det ledelsesteam, der skal stå i spidsen for forskellige sektorer hos Peikko. Teamet mødes jævnligt, mindst en gang om måneden, og møderne afholdes fysisk eller som videomøder.

Ud over ledelsesteamet er der et "udvidet ledelsesteam", hvor andre ledere, f.eks. lederne af de største fabrikker også er involveret i beslutningstagningen. Disse møder finder sted mindst to gange om året.

Peikkos enheder

Peikkos enheder fungerer under vejledning af ledelsesteamet og i henhold til lovgivningen i det pågældende land.

Vedtægter

I henhold til finsk lovgivning må vedtægter gerne være korte. Peikkos officielle paragraffer er som følger:

Paragraf 1: Virksomhedens handelsnavn og registrerede hjemsted

Virksomhedens handelsnavn er Peikko Group Oy, Peikko Group Corporation på engelsk, og dets registrerede hjemsted er i Lahti, Finland.

Paragraf 2: Virksomhedens driftssektor

Virksomhedens driftssektor består af levering af samlet virksomhedsledelse og administrative tjenester, produktudvikling og finansielle tjenesteydelser.

Paragraf 3: Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af mindst tre (3) og maksimalt ni (9) almindelige bestyrelsesmedlemmer, varetager administrationen af virksomheden og den korrekte tilrettelæggelse af virksomhedens drift.

Et bestyrelsesmedlem sidder i stillingen indtil yderligere varsel.

Paragraf 4: Repræsentation af virksomheden

Virksomheden repræsenteres af bestyrelsen, den administrerende direktør og bestyrelsesformanden. Direktør, bestyrelsen og bestyrelsesformanden har individuelle repræsentationsbeføjelser og medlemmer af bestyrelsen skal repræsenteres af to.

Virksomhedens bestyrelse kan udpege en person, der har ret til at repræsentere virksomheden eller har en fuldmagt.

Paragraf 5: Virksomhedens aktier

Virksomheden har A-aktier og S-aktier. Der gælder samme rettigheder for aktierne bortset fra retten til udbytte. Når et udbytte fordeles, giver hver S-aktie aktionæren ret til fire gange det aktiespecifikke udbytte sammenlignet med udbyttet for A-aktier. Hver S-aktie kan konverteres til en A-aktie på S-aktionærens anmodning.