Luk

Nøgletal

Resumé af regnskabsåret 2022

Peikko er en førende global leverandør af slanke dæk- og søjlekonstruktioner, fundamenter til vindenergi og samlingsdetaljer til element- og in-situ konstruktioner. I 2022 havde Peikko en rekordomsætning på 314,2 mio. EUR (254,8 mio. EUR i 2021). Resultatet før renter og skat (EBIT) udgjorde 11,1 mio. EUR (12,9 mio. EUR i 2021).

Den russiske invasion i Ukraine har haft en stor indvirkning på forretningen især med hensyn til udbud og omkostninger. Et af Peikkos vigtigste råmaterialer er stål, hvis tilgængelighed og pris øjeblikkeligt blev påvirket i en negativ retning. På trods af disse udfordringer kunne Peikko fortsat levere produkter til sine kunder og var endda i stand til at lade størstedelen af omkostningerne til nye råvarer afspejle i sine priser. I slutningen af 2022 var der stigninger i de generelle omkostningsfaktorer, især energipriser, hvilket påvirkede Peikkos rentabilitet negativt.

Peikkos samlede investeringer i 2022 fortsatte med at være høje og endte på 19,6 millioner EUR (13,5 mio. EUR i 2021). Størstedelen af disse investeringer var på maskiner og udstyr, og de største investeringer fandt sted i Peikkos fabrikker i Litauen og Slovakiet. I løbet af 2022 startede Peikko også nye grønne produktionsaktiviteter både i Storbritannien og Malaysia. I juni solgte Peikko også sin ARMATA®-stanseskinneforretning, der ligger i USA. I Nordamerika fokuserer Peikko fortsat på at markedsføre og sælge DELTABEAM® Kompositbjælker.

Peikkos investeringer i forskning og udvikling forblev på samme niveau med cirka 6 mio. EUR. I 2022 blev flere nye produkter lanceret, inklusive PUUCO® Samlingsbeslag til træ, WILORA® Wirelister med en ny tysk produktgodkendelse og STAIRPOD®, en samling, der bruges til in-situ-trappeskakter. Peikko fortsatte også sin forskning i cirkulær økonomi og deltog i et pilotprojekt, der involverede anvendelse af boltede samlinger, for at muliggøre genanvendelse af betonelementer.

I marts 2022 indgik Peikko en aftale med det kinesiske konstruktionsdesignfirma Shanghai Shucko Construction Technology Co., Ltd. om at blive majoritetsinteressent i virksomheden med et ejerskab på 51 %. Samarbejdet mellem Shucko- og Peikko-teamene i Kina har allerede vist sig at være gavnligt for Peikkos kinesiske kunder i form af f.eks. forbedrede eftersynstjenester og teknisk kundesupport.

I december 2022 besluttede Peikko at købe den tyske vindkryds- og trykstangsleverandør Besista International GmbH. Købet var en realitet 2. januar 2023. Fabrikken havde en omsætning på ca. 4 mio. EUR, og Peikko har tiltro til, at salget af det nye produktsortiment vil blive øget markant i de kommende år.

Peikkos tilstedeværelse i Rusland blev ændret drastisk i februar 2022. Umiddelbart efter krigens start, skar Peikko markant ned på sine russiske forretningsaktiviteter, startende med at skære ned på antallet af medarbejdere. I månederne maj og juni besluttede Peikko at trække sig ud af Rusland fuldstændigt og gik i gang med exitprocessen. I august havde Peikko ændret navnet på sin russiske virksomhed, adskilt driften fra resten af Peikkos organisation og begyndt processen med at sælge aktier. Russisk lovgivning ændrede sig dog i september, hvilket betød, at der skal indhentes tilladelse fra regeringen før salg af eventuelle aktier tilhørende aktieselskaber. Peikko fik først denne tilladelse i 2022, og processen er stadig i gang. 

Omsætningsudvikling de seneste fem år

 

Peikkos omsætning i 2022 var 314,2 M€

Nøgletal fra årene 2018-2022

Nøgleindikatorer fra årene 2018–2022