Luk

Peikko sigter efter en bæredygtig byggebranche

Byggebranchens rolle og indvirkning

Byggebranchen er med 40 % af det samlede energiforbrug og 30 % af verdens samlede mængde affald ansvarlig for store miljømæssige konsekvenser. Betonindustrien har et særligt stort ansvar for klimaforandringerne, eftersom vi står for en stor del af det. Klimaforandringerne er ikke kun et miljømæssigt problem, men har også en katastrofal effekt på fremtidige generationer og deres liv på vores planet.

Den fremtidige urbanisering kræver løsninger der imødekommer denne udfordring. Vi er i byggebranchen derfor nødt til at være innovative og skabe løsninger, der er økonomiske i brug og samtidig bæredygtige og velegnede til mennesker. Vi skal levere produkter og løsninger, der øger bygningers bæredygtighed i hele deres livscyklus. Derudover kan selv udfordrende miljømål nås hurtigere end forventet ved at tilbyde vores kunder produkter, der er fremstillet ved brug af genanvendt stål og med lavere CO2-udledning i processen.

Produkter i høj kvalitet på en miljørigtig måde

Peikko har konstant fokus på at forbedre sin drift. Bæredygtighed går hånd i hånd med al forskning og udvikling samt produktion hos Peikko. Derudover er det vigtigt at kommunikere på en gennemskuelig måde, hvordan Peikko håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål. Det er ikke kun vigtigt for vores kunder og medarbejdere, men også for andre interessenter og de lokalsamfund, hvor vi er til stede. Vi har allerede opnået en del men har som global virksomhed stadig mange områder, hvor vi skal forbedre os og fortsætte det gode arbejde.

 

Vores engagement

"Bæredygtighed er en del af den måde vi driver forretning på. I vores drift reducerer vi udledningen og passer på ressourcerne så vi kan levere bæredygtige produkter og løsninger til vores kunder. På den måde kan vi gøre endnu mere for miljøet, da den reelle CO2-påvirkning kommer gennem vores kunder og os. At drive virksomhed på ansvarlig vis med respekt for mangfoldighed og hinanden afspejler vores kerneværdier."

Peikko Group, CEO, Topi Paananen

Vores bidrag til FN's verdensmål om en bæredygtig udvikling

Peikko støtter FN's verdensmål om en bæredygtig udvikling, som er en universel opfordring til at handle for at afskaffe fattigdom og sult, mindske uligheder, sikre uddannelse og sundhed for alle, skabe anstændige jobs og fremme bæredygtig økonomisk vækst. Desuden fokuserer de på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner samt styrke internationale partnerskaber.

Bæredygtighed er en integreret del af Peikkos måde at arbejde på. Det giver os mulighed for at levere bedre løsninger til vores kunder, skabe en effektiv drift, være en attraktiv arbejdsgiver for medarbejderne, håndtere risici og støtte samfundet på mange forskellige måder. Vi har valgt seks mål, der er tæt knyttet til vores forretning, og hvor vi mener, at vi kan gøre den største forskel for mennesker, jorden og samfundet. De mål, vi har valgt, er tæt knyttet til vores egen forretning og dækker mange forskellige aspekter, og de understøtter også vores kunder i at nedbringe CO2-udledningen.


I 2030 vil andelen af kvinder, der arbejder hos Peikko som funktionær være 40 %. I 2020 var den 29 % og i 2022, 31 %.

 

At øge investeringerne i forskning og udvikling i en bæredygtig byggebranche.

Peikkos økonomiske bidrag til bæredygtige udviklingsprojekter er steget markant i de senere år. I øjeblikket betragtes ~ 28 % af alle udviklingsprojekter som bæredygtige, og vi er fast besluttede på, at dette tal skal stige i 2023. 

I 2025 anvendes DELTABEAM® Green i mindst 100 byggeprojekter. Fra og med 2023 er DELTABEAM® Green blevet benyttet i 192 forskellige projekter.

 

At nedbringe den gennemsnitlige tabte arbejdstid som følge af arbejdsulykker med 5 % årligt. I 2020 var tallet 19,2, i 2021 14,4 og i 2022 13,5.
 

I 2025 er mængden af elektricitet på Peikkos fabrikker, der stammer fra vedvarende kilder, 75 %. I 2020 var den 60 % og i 2022 72 %.

At skifte fra opløsningsmiddelbaseret maling til maling uden opløsningsmiddel. I 2025 fremstilles alle produkter med maling uden opløsningsmiddel.

 

Ansvar

Hos Peikkos bestyrelse og ledelsesteam er bæredygtighed i fokus. Ledelsesteamet er ansvarligt for Peikkos bæredygtighedsrelaterede spørgsmål og at holde øje med om virksomheden opnår sine mål. De rapporterer regelmæssigt til Peikkos bestyrelse.