Luk

EPD (miljøvaredeklaration)

En miljøvaredeklaration er et dokument, der indeholder oplysninger om den miljømæssige påvirkning af et produkt i hele dets livscyklus. Den har også det mere formelle navn Type III-miljøvaredeklaration.

Produkternes miljømæssige ydeevne er baseret på en vurdering af deres livscyklus (LCA). LCA'er giver en oversigt over produkters miljømæssige påvirkning. Det er nemt at evaluere bæredygtigheden, når du har alle de relevante produktoplysninger i det samme format.

 

Peikko Group har følgende miljøvaredeklarationer (EPD’er):

Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Finland
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Litauen
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer Rumænien
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Slovakiet
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Tyskland
Miljøvaredeklaration for samlingsdetaljer, Forenede Arabiske Emirater
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Canada
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Kina
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Finland
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Litauen
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Rumænien
Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Slovakiet

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM®, Forende Arabiske Emirater
Miljøvaredeklaration for stålkonstruktioner, Litauen
Miljøvaredeklaration for stålkonstruktioner, Rumænien

Miljøvaredeklaration for stålkonstruktioner, Forenede Arabiske Emirater
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Groups miljøvaredeklarationer (EPD’er) for DELTABEAM® og PETRA® Green er:

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, malet – Finland

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, malet – Rumænien

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, malet – Litauen

Miljøvaredeklaration for DELTABEAM® Green, galvaniseret – Finland

 

Standardiseret vurderingsmetode

Miljøvaredeklarationer (EPD’er) udarbejdes i henhold til den europæiske standard EN 15804 "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Miljøvaredeklarationer" og den internationale standard ISO 14025 "Miljømærker og -deklarationer."

Peikkos miljøvaredeklarationer er primært til brug i vores business to business-kommunikation.

Livscyklusvurderingerne i disse miljøvaredeklarationer overholder standarderne EN 15804 "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Miljøvaredeklarationer," EN ISO 14040 "Miljøstyring. Livscyklusvurdering. Principper og ramme" og EN ISO 14044 "Miljøstyring. Livscyklusvurdering. Krav og retningslinjer."

 

Karakteristika ved EPD’er

Miljøvaredeklarationer er

  • frivillige
  • baseret på en livscyklusvurdering
  • modulære oplysninger efter konstruktion
  • sammenlignelige
  • verificerbare
  • fleksible
  • transparente 

 

Verificering

Peikkos miljøvaredeklarationer (EPD’er) verificeres af en tredjepart i henhold til ISO 14025 Type III-miljøvaredeklarationer.

 

Publicering af miljøvaredeklarationer

Peikkos miljøvaredeklarationer (EPD’er) publiceres på Peikkos websted www.peikko.com og i Bionova Ltd's cloudtjeneste One Click LCA www.oneclicklca.com, hvor de kan bruges til at evaluere deres påvirkning på alle niveauer for en bygning, f.eks. til at dokumentere overholdelse af LEED v4's Building Life-cycle Impact Reduction-kreditter eller til at få certificeringen Mat 01 LCA for BREEAM.

Miljøvaredeklarationerne publiceres under RTS-systemet og EPD HUB-systemet og findes på https://cer.rts.fi/en/ og https://manage.epdhub.com/.