Luk

Cirkulære og bæredygtige løsninger

Byggebranchen er med 40 % af det samlede energiforbrug og 30 % af verdens samlede mængde affald ansvarlig for store samfundsmæssige konsekvenser.

Betonindustrien har et særligt stort ansvar, eftersom vi står for en stor del af dette. Vi har derfor valgt at fokusere på miljøet ved at konvertere vores produkter og virksomhedsstrategi til den cirkulære økonomi. Vi ønsker, at byggebranchen bliver en del af løsningen og ikke problemet.

Det er Peikkos passion og ambition at byggeprodukter og bygninger skal være cirkulære. Vi mener at intelligent produktudvikling er vejen frem for at minimere spild og fremme en mere cirkulær økonomi. Vores mål er at reducere den miljømæssige indvirkning af vores produkter ved at øge brugen af genbrugsmaterialer og elementernes genanvendelighed.

Cirkulær Økonomi

DELTABEAM® Green – reduceret miljøaftryk

For at reducere miljøaftrykket har Peikko øget brugen af genanvendt stål i produktionen af DELTABEAM® Kompositbjælker. DELTABEAM® Green produceres med 90 % genanvendt stål og ved hjælp af vedvarende energi. Produktet har de samme fordele som vores standardprodukt DELTABEAM®, men den miljømæssige påvirkning er blevet reduceret markant sammenlignet med traditionelle stålkonstruktioner. DELTABEAM® Green reducerer CO2-udledningen med 50 %. Logistikken planlægges også på en miljøvenlig måde.

Miljøpåvirkningen bekræftes af en officiel miljøvaredeklaration, EPD, som er verificeret af en uafhængig tredjepart. Ud fra denne er det muligt at foretage projektspecifikke beregninger af CO2-udledningen igennem hele produktets livscyklus. Når målet er at opnå høje DGNB, BREEAM- eller LEED-standarder, er DELTABEAM® Green en nem og effektiv løsning.

Derudover kan selv udfordrende miljømål nås hurtigere end forventet, ved at vi tilbyder vores kunder produkter, der er fremstillet ved at bruge genbrugsråmaterialer med lavere CO2-udledning i processen.

DELTABEAM® Green white paper

DELTABEAM® Green video

DELTABEAM<sup>®</sup> Green

Boltede samlinger til præfabrikerede betonelementer muliggør cirkularitet uden at gå på kompromis med ydeevnen

Der er mange typer betonbygninger, der allerede nu kunne få gavn af boltede samlinger. Boltede samlinger ville tillade at man senere ville kunne remontere og genbruge et betonelement. Bygninger i sekundær klasse, f.eks. industribygninger, lagerhaller og p-huse, skal måske kun benyttes midlertidigt på en lokation. Derefter vil en sådan bygning kunne flyttes og bruge den et andet sted, hvor der er brug for den.

Ud over at kunne genanvende et betonelement i en anden bygning, ville det også være muligt at udskifte et betonelement, hvis det er blevet ødelagt eller nedslidt. Boltede samlinger muliggør genanvendelse af præfabrikerede betonkonstruktioner. I princippet bør det være lige så let at løsne en boltet samling som at stramme den.

Mange af Peikkos løsninger er allerede kompatible med principperne bag cirkulær økonomi. For at vurdere ydeevnen af en boltet samling mellem præfabrikerede betonkonstruktioner som både er demonterbar og lastoverførende, udførte Peikko en række tests af demonteringsevne og bæreevne.

Identiske betonsøjler og boltede samlinger blev benyttet i begge testserier. Fundamentet fik indstøbt to forskellige typer af Peikkos ankerbolte: HPM® Ankerbolte eller COPRA® Gevindmuffeankre.

Demontering og genmontering af samlingerne viste i praksis, at boltede samlinger ikke alene tilbyder nem og hurtig montering, men også nem afmontering af præfabrikerede betonelementer. Især COPRA® Gevindmuffeankre viste sig at have et enestående potentiale for genbrug af både søjlen og fundamentet.

De lastbærende tests fandt sted på Eurofins' testlaboratorium. Søjlesamlingernes ydeevne blev vurderet ved at måle forskydningen af søjleenden under forøgelse af forskydningslasten. Begge samlinger udviste duktil og robust funktionsmåde og nåede en høj ultimativ belastning ved store deformationer.

Disse tests har været et af Peikkos første, men sikre skridt mod en fremtid med cirkulære og bæredygtige løsninger. Testresultaterne viste, at boltede samlinger mellem præfabrikerede betonelementer kan demonteres, uden at der gås på kompromis med bæreevnen.

 

Circular white paper

Connections circular white paper

Connections circular video

Bolted connections