Luk

CE-mærkning

Generelle oplysninger om CE-mærkning

En CE-mærkning betyder, at et produkt er produceret og kontrolleret i henhold til en harmoniseret europæisk standard (hEN) eller en europæisk teknisk godkendelse/vurdering (ETA). ETA'er kan bruges som grundlag for CE-mærkningen, i tilfælde hvor der ikke er nogen harmoniseret EN-standard. ETA'er er dog frivillige og påkræves ikke af EU-direktiver eller -lovgivning.

Producenter kan bruge CE-mærkningen til at deklarere, at deres byggeprodukter overholder harmoniserede europæiske standarder eller har fået tildelt ETA-godkendelser. Disse dokumenter definerer de egenskaber, produkterne skal have for at få tildelt retten til at bruge CE-mærkningen, og de beskriver også, hvordan producenten af disse produkter superviseres og testes.

 

CE-mærkning af Peikkos produkter

Peikko producerer kompositkonstruktioner og samlinger til beton. Disse produkter påvirkes af forskellige CE-mærkningsbestemmelser i henhold til byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 og EU's maskindirektiv 2006/42/EC. I øjeblikket er der ingen omfattende og klare fortolkninger af disse direktiver. Implementeringen af forordningerne varierer derfor fra land til land.

Det er kun tilladt at bruge CE-mærkede produkter til byggerier i Europa, såfremt de pågældende produkter kan blive tildelt en CE-mærkning. Mange byggeprodukter er dog ikke dækket af harmoniserede europæiske standarder (hEN) eller europæiske tekniske godkendelser/vurderinger (ETA). Der kræves derfor ingen CE-mærkning for disse produkter.