Luk

Retfærdig ansættelsespraksis

Retfærdig ansættelsespraksis

Vi ansætter medarbejdere på baggrund af vores behov for ressourcer for at kunne nå vores forretningsmål. Vi diskriminerer hverken i rekruttering, forfremmelse, uddannelse, kompensation, opsigelse eller pensionering baseret på, race, nationalitet, religion, handicap, køn, religion, seksuel orientering eller politisk tilhørsforhold.

Alle fabrikker og salgskontorer overholder den lokale ansættelseslovgivning (herunder, men ikke begrænset til, moderne slaverilovgivning og ligestilling mellem kønnene). Mangfoldighed i vores organisation gør at Peikko har de menneskelige ressourcer, der kræves for at opretholde en succesfuld vækst på lang sigt.

Peikko anvender ikke tvangsarbejde.