Luk

Mangfoldighed og ligestilling

Vi respekterer og omfavner forskellige arbejds- og livsstile såvel som kulturelle forskelle.

Vi ser fordele ved at have en mangfoldig arbejdsstyrke med medarbejdere, der repræsenterer over 40 forskellige nationaliteter fra forskellige dele af verden. Efter vores opfattelse er varierede færdigheder en vigtig drivkraft for kreativitet og værdiskabelse, og mangfoldighed og inklusivitet resulterer i teams, der leverer bedre resultater.

Vi giver vores medarbejdere internationale karrieremuligheder, og vores talentudviklingsprogram omfatter kvinder og mænd af mange forskellige nationaliteter. Hos Peikko har vi en masse succeshistorier om, hvordan vores medarbejdere gør karriere på tværs af grænserne og dermed ikke kun skaber værdi for Peikko, men også giver de ansatte udviklingsmuligheder for sig selv som individ og som medarbejder.

Peikko respekterer og støtter beskyttelsen af menneskerettighederne og anerkender FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Peikko respekterer som arbejdsgiver de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, som er fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Vi støtter op om retten til foreningsfrihed, retten til kollektive forhandlinger, lige muligheder og retfærdig behandling i beskæftigelsen samt afskaffelsen af tvangs- og børnearbejde.

Peikko tolererer ikke arbejdsforhold, der er i konflikt med lokale eller internationale love og praksisser. Vi forventer, at leverandører og forretningspartnere driver virksomhed med samme høje etiske og juridiske standarder og praksisser som Peikko.

 

Peikko Middle East: 15 forskellige nationaliteter arbejder i dette team

Peikko Middle East er unik, når det kommer til mangfoldighed blandt medarbejderne. Medarbejderne kommer fra forskellige kontinenter og lande, har forskellige trosretninger, race og etnicitet samt kulturer og baggrunde.

Der er 15 forskellige nationaliteter i dette team. Mangfoldigheden hjælper os med at styrke vores konkurrenceevne på de markeder, der kræver viden og forståelse fra forskellige perspektiver. Her skal HR blandt andet evaluere, hvor medarbejderne kan placeres og arbejde i organisationen, så de skaber mest mulig værdi for sig selv og for virksomheden.

Ved at have fokus på ligestillingspolitikken sikrer vi, at alle medarbejdere behandles retfærdigt og ensartet i alle aspekter af ansættelsen, herunder rekruttering og udvælgelse, uddannelse og udvikling, præstationsevaluering og den daglige personlige ledelse.