Luk

Lokalsamfund

Vi ønsker at bidrage til en mere bæredygtig udvikling af de samfund, hvor vi opererer som virksomhed. At opbygge og pleje gode relationer samt støtte de lokalsamfund, der er tæt på vores aktiviteter, er afgørende for os og vores virksomheds succes.

Nedenfor er to eksempler på Peikkos lokale partnerskaber.

Læringsmiljøet Yrityskylä i Lahti i Finland

Peikkos langsigtede samarbejdspartner Yrityskylä er et finsk læringskoncept, der er blevet anerkendt som verdens bedste uddannelsesinnovation. De giver skolebørn mulighed for at opleve arbejdslivet, forstå økonomien og samfundet på en positiv måde og tilskynder til iværksætteri.

I Yrityskyläs læringsmiljø for 9. klasser konkurrerer eleverne om at lede en virksomhed på de globale markeder. Under spillet fremstiller og sælger holdene deres produkter til kunder og leder virksomheden i et år. Vinderholdet er det hold, der har fået det bedste omdømme samt opnået et godt driftsresultat. Spillet kombinerer digitalitet og interaktion.

 

 

Riga Technical University i Letland, RTU

RTU har fokus på at blive et universitet, der ikke kun leverer uddannelse af høj kvalitet, men også banebrydende forskning og sikrer innovativ teknologioverførsel og praktisk implementering af videnskabelige forskningsresultater. Peikko og RTU samarbejder om at finde forskningsemner til kandidatafhandlinger og ph.d.-arbejde for studerende på RTU samt at facilitere praktikophold inden for Peikko. Den langsigtede samarbejdsaftale omfatter også andre aktiviteter såsom foredrag og besøg på byggepladser. Derudover er der også planer om at uddybe og styrke samarbejdet på forskningsområdet.