Luk

Whistleblowing

Peikko Groups whistleblowing-system

Peikko har implementeret adfærdskodeks og andre ledelsesprincipper (se Bæredygtighed | Peikko Group) med det formål at forebygge og opdage uretmæssige eller illegale aktiviteter.

Denne procedure gælder for både egne medarbejdere og alle eksterne interessenter med den hensigt at fremme høje etiske standarder og opretholde kundernes og offentlighedens tillid til os. Det er også et værktøj til at sikre høje standarder i vores virksomhedsledelse og et system til tidlig varsling for at reducere mængden af risici.

Vi ønsker at gøre det rigtige

Peikko stræber efter at opnå en sund forretning med et langsigtet perspektiv ved at handle etisk og ansvarligt i forhold til mennesker, økonomi, samfund og miljø. Vi lægger stor værdi på sikkerheden og respekten over for alle, der påvirkes af vores virksomhed.

Alle Peikkos medarbejdere er forpligtet til at følge Peikko Groups etiske principper, politikker, værdier og adfærdskodeks og andre ledelsesprincipper i deres daglige arbejde. Både medarbejdere og eksterne interessenter har mulighed for at indberette, hvis de har mistanke om, at der foregår noget forkert.

Handlinger, der kan indberettes

Indberetningen kan bruges til at informere om bekymringer om forhold, der ikke er i overensstemmelse med vores adfærdskodeks. Repressalier mod en medarbejder, der i god tro indberetter en bekymring om ulovlig eller uetisk adfærd, vil ikke blive tolereret.

Peikko Groups whistleblowing-system er udelukkende beregnet til at rapportere, hvis man har mistanke om tjenesteforseelser eller uregelmæssigheder, og bør ikke bruges til kundeklager eller til at rapportere om problemer relateret til personlige arbejdspladsrelaterede tvister. Hvis du ikke er tilfreds med et produkt eller en tjeneste, som Peikko har leveret, er du velkommen til at kontakte vores lokale sælger. Du kan finde den nærmeste kontaktperson her. I forbindelse med arbejdspladsrelaterede problemer eller klager, bedes du rette henvendelse til din supervisor eller leder.

Peikko Groups whistleblowing-system administreres af en ekstern tjenesteudbyder.

 

Du kan indsende din indberetning med eller uden dit navn

Indsendelse af en indberetning med dit navn

Vi opfordrer dig til at rapportere åbent ved at oplyse dit eget navn og dine kontaktoplysninger, da alle indberetninger, herunder den indberettende persons identitet, håndteres med streng fortrolighed.

Indsend en indberetning med dit navn og dine kontaktoplysninger

 

Indsendelse af en anonym indberetning

Du kan vælge ikke at afsløre din identitet. Du skal dog være opmærksom på, at anonyme indberetninger kan være vanskeligere at undersøge. 

Indsend en anonym indberetning

Når du klikker på disse links, forlader du Peikkos websted.