Luk

Supply chain management

Hos Peikko bruger vi mange forskellige leverandører for at håndtere opgaver for vores kunder.

Vi producerer mere end 95 % af produkterne på vores egne fabrikker, og størstedelen af Peikkos køb er derfor forskellige stålmaterialer, der købes direkte på stålværker. Peikko køber kun nogle meget få produkter eller underenheder til sine fabrikker.

Derudover køber Peikko et stort antal andre indirekte materialer og tjenester, såsom energi og andre forsyninger, industribeklædning, software, marketingtjenester. Vores generelle adfærdskodeks dækker også leverandørpolitikken og fastsætter principielle kriterier, der skal accepteres for at kunne arbejde sammen med Peikko.

 

Af vores leverandører forventer vi blandt andet:

 • Overholdelse af lovgivningen
 • Forbud mod korruption og bestikkelse
 • Respekt for medarbejdernes grundlæggende menneskerettigheder
 • Forbud mod børnearbejde
 • Forbud mod alle former for slavearbejde
 • Beskyttelse af medarbejdernes sundhed og sikkerhed
 • Beskyttelse af miljøet
 • Peikkos etiske kodeks implementeres i forsyningskæden
 • Overholdelse af fortrolighedserklæringen

 

I Peikkos indkøb er det forbudt at:

 • Modtage bestikkelse eller andre former for honorarer som følge af leveringer til Peikko.
 • Blive involveret i en interessekonflikt – ved at købe fra en person, der er en slægtning, eller fra en virksomhed ejet af en slægtning.
 • Modtage gaver eller beværtning fra leverandører, der overstiger en værdi på 100 EUR.
 • Dele fortrolige oplysninger med leverandører, f.eks. konkurrenters prisniveauer osv.
 • Vær opmærksom på, at Peikkos revisorer er særligt instrueret i at dobbelttjekke, at de kommercielle fakturaer, som betales af Peikko, er udstedt af rigtige, eksisterende leverandørvirksomheder.