Luk

Skattemæssigt aftryk

Peikko støtter de samfund, hvor vi opererer, ved at betale skat og skabe jobs.

Peikko overholder den gældende lokale lovgivning vedrørende betaling, opkrævning, indbetaling og indberetning af skatter og gebyrer. Vi følger OECD's retningslinjer for transfer pricing og støtter op om samarbejdet med skatte- og toldmyndigheder.

I overensstemmelse med Peikkos menneskerettighedsprincipper er vi med til at fremme social fremgang og udvikling. Det inkluderer gennemsigtighed, ansvarlighed og forbud mod skattemisbrug.

Peikko Group Corporation, som er Peikko Groups moderselskab, er registreret i Finland, og alle beslutninger med hensyn til Peikkos skattesager varetages i Finland af CEO'en og godkendes i sidste ende af bestyrelsen. Peikko benytter sig ikke af skattely, jurisdiktioner med lav skat eller andre ordninger for at undgå skatter.

Mange lande tilbyder forskellige typer incitamenter også med henblik på lokale skatteaftaler for virksomheder. Peikkos struktur er formaliseret til at være 1) så enkel som mulig for alle aktiviteter og 2) så enkel som mulig for vores kunder. Optimering af strukturen for skatteplanlægning er ikke en måde, vi ønsker at drive forretningen på. Vores mål er at optimere vores struktur for at sikre gode leverancer og god kundeservice.

I tabellen ses de skatter og skatterelaterede gebyrer, som Peikko er forpligtet til at betale eller opkræve i henhold til lokal lovgivning. Tabellen viser vores globale nøgletal for skat, hvor Finland udgør en stor del og den store andel af indirekte skatter er afspejlet.