Luk

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne

Fra 2005 til 2020 voksede Peikko fra at være en lille virksomhed med en omsætning på 35 mio. EUR til at være en mellemstor virksomhed med en omsætning på 230 mio. EUR. Denne organiske vækst ville ikke have været mulig, hvis Peikko ikke havde været i stand til at konkurrere på lige vilkår på markedet.

Derfor er det også vigtigt at opretholde fair markedsbetingelser for Peikkos fremtidige vækst. Vi har ingen intention om at følge vejen med konkurrencebegrænsende eller lovbrydende adfærd inden for erhvervslivet.

Peikko overholder al gældende lovgivning på de markeder, hvor vi driver virksomhed. Ingen direktør eller medarbejder har bemyndigelse til at give ordre, som ville resultere i en konflikt med denne politik.

Peikko Group har udarbejdet et internt dokument – Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Dokumentet danner grundlag for vores interne træning i forbindelse med konkurrencebegrænsende adfærd.