Luk

Lønpolitik

Peikko driver virksomhed i over 30 lande og har derfor også en lang række forskellige principper for lønpolitik – ikke mindst for at overholde de gældende lokale love. 

Lønniveauerne er landespecifikke og udbetales også i lokale valutaer. Peikkos mål er lige løn for lige arbejde med hensyn til køn, alder, nationalitet, race og tro.

Peikkos medarbejdere får en grundløn, der udbetales månedligt eller hver 14. dag. De fastansatte faglærte medarbejdere får i nogle tilfælde produktionsrelaterede belønninger, f.eks. i forhold til produktion, kvalitet og effektivitet. Incitamenterne betales typisk som en del af den normale løn.

De fastansatte funktionærer får i nogle tilfælde årlige belønninger, f.eks. i forhold til teammål eller individuelle mål, den økonomiske præstation for den pågældende enhed hos Peikko og den økonomiske præstation for Peikko Group som helhed.

I forbindelse med lederstillinger er det også almindeligt, at de årlige belønninger beror på andet end effektivitet eller økonomisk præstation. Det kunne for eksempel være i form af forbedring af sikkerheden og en nedbringelse af sygefraværet.

Peikkos CEO er ikke en del af noget incitamentsprogram. Bestyrelsen får en årlig kompensation og et separat honorar for hvert møde.