Luk

Adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks

Peikko driver virksomhed på en etisk og bæredygtig måde. Vores adfærdskodeks fungerer som retningslinjer, der hjælper med at træffe de rigtige beslutninger og giver os nogle fælles retningslinjer for fremtidige beslutninger.

Det giver ikke kun vores medarbejdere, men også andre interessenter et indblik i vores virksomhedskultur, de forretningspraksisser vi følger, vi accepterer, samt vores overholdelse af love, standarder og reguleringer.

Peikkos adfærdskodeks er en integreret del af virksomhedens kultur og værdier og danner grundlag for vores forpligtelse til at udøve en etisk forretningspraksis.

Frem for at skabe nye forpligtelser præciserer og dokumenterer Peikkos adfærdskodeks vores eksisterende bedste praksis. Adfærdskodekset findes på alle Peikkos hjemmesider og kan findes af alle medarbejdere på virksomhedens intranet.

Peikko's Leverandøradfærdskodeks fastsætter de standarder og adfærdsregler, som Peikko forventer, at dets leverandører overholder. Det omhandler især beskæftigelsesforhold, miljøpraksis og almindelig etisk forretningsadfærd.

Gennemsigtighedsloven

Gennemsigtighedsloven kræver, at virksomheder sørger for, at menneskerettigheder og gode arbejdsforhold respekteres i deres drift og forsyningskæder. Loven har også til formål at sikre, at offentligheden kan få information om, hvordan virksomheder håndterer problemer, der påvirker grundlæggende menneskerettigheder og arbejdsforhold.

Peikkos Gennemsigtighedslov