DELTABEAM® til åbne rum

DELTABEAM® giver dig mulighed for at bygge åbne rum - selv med arkitektonisk krævende udformning. Ved at være kompatibel med såvel præfabrikerede elementer som insitudæk samt alle typer af søjler, gør  DELTABEAM® din byggeproces hurtigere og mere effektiv.

Peikkos DELTABEAM® er en fleksibel løsning, der altid kan tilpasses kundens behov. Det giver slanke og lette konstruktioner, der giver besparelser i form af volumen og omkostninger.

DELTABEAM® kan forbindes til beton-, stål- eller kompositsøjler med Peikkos innovative løsninger, som fx. skjulte konsoller, ankerbolte eller svejseplader.

DELTABEAM® Fordele

  • Lange spænd
  • Fleksible åbne rum
  • Ekstra rumhøjde
  • Let og pladsbesparende HVAC-installationer
  • Lavere omkostninger til opvarmning og afkøling
  • Integreret brandsikring

Flere kvadratmeter per kubikmeter

Når du vælger en slank dækkonstruktion til dit nye projekt, medfører det både fleksible designløsninger og mulighed for flere etager for en given bygningshøjde - du kan dermed opnå en ekstra etage i din bygning.

Eftersom der bliver færre kubikmeter per kvadratmeter, falder omkostninger til opvarmning og afkøling af bygningen og den bliver dermed mere bæredygtig.

DELTABEAM® og dens lange spændvidde giver dig mulighed for at skabe åbne rum med modulmål på op til 12 x 16 meter. Det kræver færre byggematerialer og muliggør fleksibel indretning gennem hele bygningens livscyklus. Når du bygger nedad, minimeres udgravning og dyr bortskaffelse af evt. forurenet jord tilmed.

Rammen opføres hurtigere og lettere

DELTABEAM®  hjælper med at reducere byggetid, hvormed eksponeringen for skiftende vejrlig forkortes.

Individuelt design betyder, at hver bjælke passer perfekt til konstruktionen og de standardiserede samlingsforbindelser. DELTABEAM® kræver kun lidt eller ingen afstivning. Få personer kan opføre en fleretagers bygning hurtigere med DELTABEAM® end med noget andet system på markedet.

Integreret brandsikring

Integreret brandsikring giver ekstra tids- og omkostningsbesparelser. Armeringen integreret i bjælken sikrer livsvarig brandsikring, hvilket flere fuld skala brandtests har bevist. DELTABEAM® er brandtestet til og med en 180 min. brand.

Arkitektonisk frihed

Det sker, at man ønsker andet end rette vinkler og lige linjer. Måske vil du gerne skabe den ekstra wow-faktor, der er nødvendig for at designe skelsættende arkitektur og et mere iøjnefaldende projekt med udkragninger og kurver?

Med indbygget og projekttilpasset forskalling, der er formet efter ønske, opnår du større arkitektonisk frihed og bevarer samtidigt effektiviteten med DELTABEAM®.

Fleksibilitet

Takket være den lange spændvidde (op til 16 m.), som DELTABEAM® muliggør, er det let at tilpasse grundplanen og imødekomme lejernes varierende behov gennem hele bygningens levetid. Det giver en øget fleksibilitet og i sidste ende en mere rentabel bygning.

DELTABEAM® samlingsdetaljer

Fordi DELTABEAM® er designet til at kunne bruges som et bjælkeelement med alle typer af dæk og søjler, kan vi tilbyde dig en række samlingsbeslag og –metoder, der opfylder dine krav.

Forbindelse af DELTABEAM® til betonsøjler

1. En skjult PCs® konsol støbes ind i betonsøjlen. DELTABEAM® placeres ned over PCs® knasten, hvilket muliggør en plan støbeflade, gode montagetollerancer på pladsen og høje bæreevner.

2. Ankerbolte bruges til at forbinde DELTABEAM® øverst på betonsøjler.

3. WELDA® Svejseplader monteres på toppen af søjler eller vægge og DELTABEAM® svejses på den svejsepladen.

Sådan forbindes DELTABEAM® til stålkonstruktioner

1. Konsolforbindelse

2. Bolteforbindelse på toppen af søjle.

3. Bolteforbindelse på siden af søjle.

4. Svejst samling

Yderligere komponenter

Kompositsøjler består af en hul stålprofil med integrerede armeringsjern. Søjlen fyldes med beton på stedet.

Andre stålkonstruktioner som spær, beslag, og forskellige typer af bjælker og søjler.

Påsvejst forskalling betyder, at du kan skabe en individuel bjælkeudformning.

WELDA® Svejseplader anvendes til svejsning af stålkonstruktioner til betonkonstruktioner.

PETRA® udvekslingsbjælker benyttes til udsparinger i huldæk.

Rækværkshylse kan påsvejses DELTABEAM®, hvormed du sparer tid og arbejde på pladsen.

Sten Herbert

Salgschef

DELTABEAM®

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 2093 8948
sten.herbert@peikko.com

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 5120 5658
jonas.hog@peikko.com