JENKA Løfteklokke og Wiresløjfer — Gevindankre til alle belastningsretninger

JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer skrues ned i de indstøbte JENKA Transportankre og anhugges efterfølgende med krankrog eller i kædeslæng. JENKA Løfteklokker og Wiresløjer kan bruges sammen med alle JENKA Løfteankre. De forskellige JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer er designet til forskellige belastningsretninger.

JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer kan bruges sammen med alle JENKA Løfteankre. De forskellige JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer har forskellige tilladte belastningsretninger. TLL Wiresløjfe er beregnet til løftevinkler på op til 45°, mens TLP, JL og JLW Løfteklokker er egnet til løft helt op til 90° og derfor velegnede til vendeelementer. TLP Løfteklokken kan ydermere roterere 360° frit rundt om sin egne akse efter den er skruet helt fast til transportankret. JENKA Løfteklokken eller Wiresløjfen med gevind skal skrues helt ind i ankeret inden belastning. Løfteklokker og Wiresløjfer med wire har et farvekodet Peikko-mærke. JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer er markeret med et unikt serienummer, der angiver, at de har været belastet med mindst 2,5 gange den sikre arbejdsbelastning inden levering fra vores fabrik. Alle JENKA Løfteklokker og Wiresløjfer er CE-mærkede.

Produktvarianter

JL, JLW

JENKA JL Løfteklokke med løftering i metal og JLW Løfteklokke med wireløkke kræver at ring/løkke-retningen er korrekt for at kunne overføre belastninger til gevindankret og betonen. JL og JLW JENKA Løfteklokker er velegnede til belastningsretninger mellem 0°, 45° og 90° i forbindelse med vendeelementer. Begge typer løfteklokker kan bruges til hver belastningsretning. Når løfteklokken er skruet helt ned i gevindankret og spændt, tillades en rotation på op til 90°.

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Produktvarianter

TLL

Til TLL Løftesløjfe kan anvendes belastningsretninger mellem 0° og 45°. TLL Løftesløjfer må ikke anvendes til vendeelementer.

TLL kræver en mindre udsparings/insertsholder-diameter i forhold til JL- og JLW Løfteklokker.

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Produktvarianter

TLP

TLP Løfteklokker er en fuld roterbar svirveløjeløft, der skal bruges sammen med transportankre i Peikkos JENKA løftesystem. TLP Løfteklokker muliggør alle slags løfteoperationer når det kommer til løft hvor der er behov for at dreje og rotere elementerne 360° rundt om sin egen akse.

Mål

Detaljeret teknisk information

Uddybende produktinformation såsom bæreevner, supplerende armering, betonstyrke, begrænsninger ved brug etc. findes i den Tekniske Manual.

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 5120 5658
jonas.hog@peikko.com

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 2093 4726
henrik.harder@peikko.com

Niels Duvander

Salgsingeniør

Indstøbningsdele

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 3160 3902
niels.duvander@peikko.com

Lone Schrøder Hansen

Salgs- og bogføringsassistent

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 2027 0003
lone.hansen@peikko.com