Fundamenter til landvindmøller – Fordele

Peikko er den førende leverandør indenfor fundamentsteknologi  i Nordeuropa

Peikkos fundamentsløsninger hjælper med at sikre rentabiliteten i et vindkraftprojekt. Selvom det kan virke som en mindre detalje i et vindkraftudviklingsprojekt med en pris på eksempelvis 100-200 mio. kr. vil en tidskrævende projektering af fundamentet, produktion og montering på site udskyde dagen, hvor møllerne begynder at producere strøm.   

Med det i tankerne har Peikko skabt en løsning bestående af design, fremstilling og installation af både gravitations- og klippefundamenter.

Minimér den samlede CO2 belastning fra din vindmøllepark:  læs mere i vores brochure - Wind Turbine Foundation.

Design af dit fundament på bare én dag

Et af de største forhindringer i udviklingen af store vindparker er tidsplanen. Det tager typisk 4 til 8 uger at få et fundamentdesign fra et ingeniørfirma. Og hvis der er forskellige jordtyper i det område, hvor projektet skal bygges, går flere uger tabt med yderligere jordbundsundersøgelser og projektering.

Peikko har udviklet effektive designværktøjer. Softwaren gør os i stand til at udføre et foreløbigt design af fundamentet, på bare én dag. Det er branchens hurtigste måde at optimere og vurdere omkostningerne ved forskellige fundamentsdesign.

Hurtig produktion af indstøbningsdele til fundamentet

Vores industrielle tilgang betyder, at design af vindmøllefundamenter udføres effektivt i vores produktion. Vi kan have indstøbningsdelene - ankerboltegrupper og armering - klar til levering på ned til 3 uger fra godkendelse af endeligt design. Med global tilstedeværelse er vi i stand til at følge kundernes projekter med lokal teknisk rådgivning og tilstedeværelse på sitet.

Hurtig og effektiv installation

En effektiv forsyningskæde fra vores fabrikker til site sikrer en problemfri opførelse af fundamenterne. Leverancen indeholder en udførlig trin-for-trin instruktion til betonsjakket.

Ankerboltegruppen kan installeres på én dag, mens det færdige gravitationstfundament er støbt og færdigt inden for en uge. Udførelsen af et Peikko klippefundament tager typisk to uger.

Vores teknikere tilbyder rådgivning på site og træning i montage af fundamenterne på vores fabrikker inden opstart af projekt. Hvis det ønskes, kan vi også tilbyde en turnkey-løsning indeholdende installation og støbning som en del af den samlede leverance.

 

Vi har leveret mere end 2000 vindmøllefundamanter i Nordeuropa til både gravitations- og klippefundamenter.

Se mere i vores vindmøllefundament referencer

Vindmøllefundament på forskelligartet undergrund

Er undergrundens beskaffenhed en væsentlig omkostningsfaktor, når du planlægger eller vælger lokationen til en stor vindpark?

Vindmøllepark med varierende jordbundsforhold

Nogle gange er faktorer som vindforhold, ejerskab af jorden og lokalsamfundets velvilje afklarede og en fordel for dit vindmølleprojekt, men de varierende jordbundsforhold kan gøre din beslutningsproces og business case mere udfordret.

Hvis det gøres på traditionel vis, modtager du et standard gravitationsfundamentdesign, der dækker de dominerende jordbundsforhold i området fra din rådgivende ingeniør eller mølleleverandør . Da rådgivertimer og projektering er dyrt og tager meget tid, skal du sørge for, at jorden på hvert mølleplads passer til fundamentdesignet. I praksis betyder det at jorden skal skiftes på de steder, der adskiller sig fra den dominerende jordtype.

Med Peikkos effektive designproces kan du få et design til hver enkelt jordtype og undgå dyre og tidskrævende jordskift.

Vindmøller på klipper

Findes der mon en bedre måde end at sprænge og grave klippematerialet væk og derefter støbe et traditionelt fundament til vindmøller?

Der findes klippeområder med virkelig gode vindforhold for vindmøller - især langs Norges kyst. Konventionelle fundamenter er altid designet til specifikke jordbundsforhold og når man er fastlåst af disse designs, skal en stor mængde klipper sprænges og ryddes bort. Derefter skal hullet fyldes med sand eller grus, som gravitationsfundamentet er designet til. Hele processen resulterer i unødvendige omkostninger og tidstab.

Med et klippefundament fra Peikko er der intet behov for sprængning og intet behov for jordskift.

Vælg den løsning der passer dig

Peikko leverer altid:

  • Design af fundamentet
  • Alle indstøbningsdele
  • Teknisk support på site
  • Worldwide supply chain

Peikko kan også levere en pakkeløsning bestående af: 

  • Projektledelse 
  • Boltgruppe og diverse indstøbningsdele 
  • Armering
  • Installering af komplet fundament
  • Projektledelse på site

Henrik Harder

Henrik Harder

Salgschef

Indstøbningsdele

Tel. +45 6611 1065
Mob. +45 2093 4726
henrik.harder@peikko.com