Luk

Systemet bag DELTABEAM® Frame – Rammekomponenter

DELTABEAM® Frame – Når alt går op i en højere enhed

DELTABEAM® Frame er en kompositramme, der består af:

  • DELTABEAM® Kompositbjælker til slanke dækkonstruktioner
  • Komposit- og/eller stålsøjler
  • Samlinger mellem konstruktionsdele
  • Andre supplerende stålkonstruktioner

DELTABEAM® Kompositbjælker og søjler forbindes ved hjælp af standardiserede samlinger. Alle komponenterne fungerer perfekt sammen og leveres på byggepladsen, præcis når der er brug for dem.

DELTABEAM®

Byg åbne rum – selv med arkitektonisk udfordrende udformninger.

Kompositsøjler

Kompositsøjler, der udstøbes på byggepladsen, består af et hult stålprofil med en indvendig armeringskurv. Søjlerne fås som firkantede, rektangulære og runde.

Samlinger

Kompositsøjler og -bjælker sikres med konsolforbindelser eller boltede samlinger.

Kompositsøjler

Kompositsøjler

Kompositsøjlerne i DELTABEAM® Frame er stålrør, der udstøbes med beton. Armeringskurven fastgøres i et rundt, firkantet eller rektangulært stålrør, og samlingsdele som f.eks. bundplader og konsoller påsvejses på fabrikken.

Søjlerne leveres til byggepladsen klar til at blive monteret og fyldt med beton. Længden på standardsøjler er op til 12 m. – længere søjler fås på forespørgsel.

Før betonudstøbning fungerer søjler og bjælker i DELTABEAM® Frame som rene stålprofiler og er designet til at kunne bære lasterne i løbet af montagefasen. Styrken på stålprofilet alene er væsentlig lavere end kompositelementet i slutfasen, men tilstrækkelig til at bære lasterne i montagestadiet. Når kompositsøjlerne er blevet udstøbt og har nået deres endelige styrke, kan de have en brandmodstandsevne på helt op til R120, normalt uden yderligere brandsikring.

Samlinger mellem kompositbjælker og -søjler

DELTABEAM® Frames standardiserede samlingsdetaljer og komponenter fra Peikko giver mulighed for sikker og hurtig montage af rammen uden svejsning på byggepladsen. Samlinger kan dimensioneres, så de opfylder alle krav til både vandret som lodret robusthed.

DELTABEAM® Frame-samlinger er typisk konstrueret på en måde, hvor lastoverførselszonen er indlejret i betonen, så temperaturudvikling i stålet forsinkes, og der ikke er behov for yderligere brandbeskyttelse.

Samlinger i én-etagers søjler og kontinuerlige bjælker foretages typisk med boltede endeplader fra søjle til søjle (billede nr. 1). Lodret robusthed sikres med de sammenboltede endeplader eller vha. armering gennem DELTABEAM®, hvormed armeringen forankres til begge søjler. Reguleringsplader mellem søjle og DELTABEAM® gør det muligt at justere højden.

Samlinger mellem fleretagers søjler og enkeltspændte DELTABEAM®s foretages med konsoller (billede nr. 2) eller med dobbelt boltebeslag (billede nr. 3). Selvom konsollen er enklere, har dobbelt boltebeslag en højere vridningsmodstand, hvilket muliggør afstivningsfri montage af DELTABEAM®.

Fleretagers søjler skal afstives ifm. montage. Afstivning sker dog først efter at søjlen er fikseret og frigjort af kranen, hvilket resulterer i en hurtigere montagetakt.

Det er ofte tilstrækkeligt blot at afstive den nederste etage, når det overliggende dæk er installeret.   

Samlingen mellem kompositsøjler og fundament eller andre betonkonstruktioner foretages som en boltet samling, dorn- eller svejset samling. Boltede samlinger er velegnede til hurtig montage, da de gør det muligt at frigøre søjlen fra kranen, når møtrikkerne er fastspændt. Dorn- og svejsepladesamlinger muliggør høj tolerance på byggepladsen, men kræver at søjlen fastgøres i bunden og afstives, inden den kan frigøres fra kranen.

Manualer og brochurer

Yderligere rammekomponenter

Andre stålkonstruktioner som f.eks. gitterdragere, vindkryds og diverse ordinære bjælker og søjler kan også inkluderes i DELTABEAM® Frame-leveringen.

Gitterdragere

Skab søjlefri rum og lastoverførende konstruktioner. Gitterdragere fremstilles af hule eller åbne profiler.

Stålbjælker og -søjler

Brug bjælker og søjler til at konstruere teknikrum, skakte, åbninger i dæk eller til at understøtte ovenlys og facader eller konstruere komplekse geometrier.

System med vindkryds

Du kan sikre rammens afstivning med vindkryds. Vindkrydssystemet sikrer stabilitet i forbindelse med vind, jordrystelser etc.

Krævende udformninger og dækudsparinger

Konstruér arkitektoniske udformninger og dækåbninger både nemt og økonomisk

Integreret forskalling

Udfør projekttilpassede afgrænsninger, ved f.eks. facader og atrier, med DELTABEAM®s integrerede forskalling.

PETRA® Udvekslingsbjælke

Benyttes ved udsparinger i huldæk.

Forbindelser til andre konstruktioner

Vælg DELTABEAM® Frame for at drage nytte af Peikkos banebrydende samlinger.

HPM® Ankerbolt

Forankrer beton- eller stålkonstruktioner til underliggende beton.

WELDA® Svejseplade

Overfør belastninger til beton fra andre konstruktioner ved hjælp af  en svejset samling.

PCs® Konsol

Opnå maksimal etagehøjde ved hjælp af skjult søjle-eller bjælkesamling.

SUMO® Vægsko

Enkle og lønsomme samlinger mellem vægelementer og fundamenter.

Sikkerhedsløsninger

Med vores sikkerhedsløsninger er I garanteret en sikrere og mere effektiv byggeplads.

Sikkerhedsrækværk

Få DELTABEAM® leveret med holdere til sikkerhedsrækværk og spar tid og penge.

Sikre løft

Brug Peikkos løftesystemer til at undgå de risici, der er forbundet med kranarbejde.

Jonas Høg

Jonas Høg

Direktør

Bygningsingeniør

Mob. +45 5120 5658
[email protected]

Sten Herbert

Sten Herbert

Salgschef, Bygningsingeniør

DELTABEAM®

Mob. +45 2093 8948
[email protected]

Ulrik Prangsgaard

Ulrik Prangsgaard

Salgschef

DELTABEAM®

Mob. +45 4090 1501
[email protected]