Seminar

SEMINAR: DESIGN AF BETONELEMENTER MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

 

 

Er du klar til at deltage i et fremadskuende seminar med fokus på elementer og bæredygtighed?

Kom med når CRH Concrete og Peikko Danmark inviterer til interessant seminar, hvor vi sammen udforsker muligheder og udfordringer ved design af betonelementer med fokus på bæredygtighed.

Vores seminar byder på en dybdegående forståelse af, hvordan vi i byggebranchen kan integrere bæredygtighed i brugen af betonelementer. Få indblik i de nyeste løsninger og tendenser, der driver branchen fremad og se mulighederne for at bygge bro mellem arkitektoniske ambitioner og ingeniørmæssige realiteter.

 

Vi vil, sammen med en række spændende oplægsholdere, komme ind på:

  • Design for adskillelse: En grundig gennemgang af, hvordan moderne design kan faciliteres for let adskillelse og genanvendelse.

  • Forskydningsforsøg af vægelementer: Se resultaterne af senest forskydningsforsøg

  • Paneldiskussion: Del i en livlig debat om et banebrydende projekt, der opnåede en grænseværdi på 6,55, kg CO2-eq/m²/år med indsigter fra en ingeniør, arkitekt, entreprenør og producent.

  • Fremtidsperspektiver: Hvordan ser fremtiden ud for betonelementbranchen? En perspektivering af fremtidige trends og teknologier.

 

Seminaret henvender sig til:

  • Ingeniører

  • Arkitekter (med en konstruktionsbaggrund)

  • Andre der ønsker at forstærke deres viden og praksis indenfor betonelementer med særligt fokus på bæredygtighed

 

Dato og tid:    3.oktober 2024 fra kl. 12:00 - 16:15

Sted:    Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K

Program

12.00 - 12.30 Ankomst og sandwich
12.30 - 12.40 Velkomst v. Vibeke S. Jakobsen (CRH Concrete) og Jonas Høg (Peikko Danmark)
12.40 - 13.05 Wim Zwann,Direktør, Peikko Benelux?
Design for adskillelse i praksis - eksempler fra Holland
13.05 - 13.30 Lars Reimer, Teknisk Chef og Thomas Markvardsen, titel CRH
xxx xxxxxx
- blsllfdg sdfghosdf jfdjhsdfpojh sdofjh dfh 
13.30 - 13.55 Henrik Brøner, Senior Structural Engineer, SDU
Forskydningsforsøg af vægelementer
Pfasd sdgdfhg dfh dfhgdf h.
13.55 - 14.25 Pause
14.25 - 15.00 Paneldiskussion omkring projekter i Nærheden ...
sdadh dg
Tdahasdfg gfdafgfd
15.00 - 15.25 Navn, Titel, Virksomhed
Barrierer og muligheder for optimering af betonelementer på baggrund af nuværende normgrundlag
x rey ryher rtyh ttrh fghfgh
15.25 - 15.55 Tim Gudmand-Høyer, Dynamisk Statiker - Fagchef for Betonkonstruktioner, Rambøll
Hvordan ser fremtiden betonelementbranchen ud?
- dfg dfgsdfh dfhsfh sdfh
15.30 - 15.55 Andreas Juul Larsen, Projekteringschef, CLT DENMARK A/S
Erfaringer fra hybridbygninger med CLT og limtræ
Eksempler på nyopførte hybridbygninger i Danmark med CLT, limtræ, stål, beton og murværk.
15.50 - 16.15 Opsamlingsdialog og tak for i dag v. Jonas Høg og Vibeke S. Jakobsen

 

Der kan forekomme ændringer i programmet.