Seminar

Vibeke Starup Jakobsen

Direktør, External Operations, CRH Concrete

Vibeke Straup Jakobsen er direktør for external operations hos CRH Concrete, kljlkjdøaljkgø ølgjkø ljkdfglækjdfg ldfjkgøa dfgjk ølkfjgødfjkg øldfjkg øaldfjkgødlfkjgø ldkjfgøldjkfgø aldjfgøalfjkg ødlfjg øadlfgj ødgj ølfjgøadlfjgø adflg.

jædlkfjg dlfgj ødklfgj lhdfg æhfgæakdfg ækdfhgædfhkg æklhdflkjgø dkfjkfkj økldjfgø adfjg ødklfjg øakdgjøa gjøadfjkg ødljgøadljgaødlkfgj ødlkjgøadjg øadklfjgøa dfkgj aødlkgjøalrjiw hlkdgj alkdjgkfgjlaøk øljkgøaklgj lkjgølskjg øalsdjgøasldjkg ljgjjgølj lkjglkjg gø ljg øalkdgj øasdlgjaø ldkgjoierjg øalkdfjgøasdkjg øalkdgjaøsldkgj ølaskdgjøasdgjal øsdgjøadgjkøasdkjg øasldgjkøadgjaøsldkgj ødlkgj øjg øldgjk øgj øjg øjgøasdklj.

Jonas Høg

Direktør, Peikko Danmark ApS

Jonas Høg, er direktør for Peikko Danmark med en baggrund som Bygningsingeniør. Jonas har arbejdet hos Peikko siden 2006, hvor han var med til at etablere og introducere Peikkos løsninger til den danske byggebranche - herunder DELTABEAM® Kompositbjælken og diverse indstøbningsdele til betonkonstruktioner såsom søjlesko og vægsko.

Ud over ansvaret for Peikko Danmark er Jonas engageret i udvikling af bæredygtige løsninger til byggeriet såsom Design for Adskillelse og hybridkonstruktioner. Han deltager i div. branchenetværk og udviklingsprojekter med fokus på bæredygtighed og Cirkulær Økonomi. 

Tim Gudmand-Høyer

Dynamisk Statiker - Fagchef for Betonkonstruktioner, Rambøll

Tim Gudmand-Høyer har arbejdet hos Rambøll i knap 20 år og har en baggrund som civilingeniør samt en Ph.D. men kalder sig Dynamisk Statiker. Han er teknisk kompetent inden for alle aspekter af analyse og design af konstruktioner og fungerer som fagchef og specialist inden for betonkonstruktioner.

Tim har mange års erfaring som projektleder, arbejder systematisk og resultatorienteret, og har vist sig at være en kreativ problemløser. Han har været involveret i arbejdet med flere Bulletin’er for Beton Element Foreningen. Derudover står Tim bag flere initiativer, hvor han har samlet en række aktører fra betonbranchen for at få afprøvet gode idéer i praksis med fokus på reduktion af CO2-udledning og cirkulær økonomi.

Henrik Brøner Jørgensen

Lektor og forskningsleder for SDU Structures - SDU Civil and Architectural Engineering

Henrik Brøner Jørgensen er lektor og forskningsleder ved SDU i Odense, hvor han har arbejdet siden 2011. Han er ansvarlig for Civilingeniøruddannelsen i Bygningsteknik samt det tilknyttede laboratorium. Henrik underviser og vejleder PhD-, MSc- og BSc-studerende og forsker i konstruktioners bæreevne med fokus på eksperimentel og analytisk modellering af betonkonstruktioner.

Aktuelt deltager han i et innovationsprojekt, støttet af WE BUILD DENMARK, der sigter mod at udvikle lodrette lastoverførende samlinger mellem betonvægge, som er designet med vægsko og dermed forberedt til adskillelse og genbrug.

Elena Camnasio

RD Ingeniør, Peikko Group

Elena Camnasio arbejder som RD Ingeniør for Peikko Group med base i Italien. Hun startede hos Peikko i 2014, efter hun afsluttede sin PhD i Structural and Seismic Engineering. Hun har siden været involveret i udviklingsprojekter relateret til seismiske egenskaber af forskellige Peikko produkter, såsom søjlesko, ankerbolte og armeringskoblinger.

Elena er en del af DELTABEAM® Product Development Teamet, hvor hun arbejder med forskning indenfor DELTABEAM® hybridkonstruktioner med træ. Her er hun ansvarlig for eksperimentelle tests og hjælper med designet af disse konstruktioner.

Andris Bērziņš

R&D Manager, Peikko Group

Andris Bērziņš er R&D Manager for PUUCO® Samlingsbeslag. Han har 20 års erfaring som bygningsingeniør og indenfor R&D. Andris startede hos Peikko i 2012 med udvikling af løsninger indenfor vindmøllefundamenter. Siden 2022 har han arbejdet med at udvikle PUUCO® Samlingsbeslag til træ i hybridkonstruktioner.

Andris har stort fokus på bæredygtighed og arbejder aktivt sammen med sit team på at udvikle et nyt økosystem af samlingsdetaljer til hybridbyggeri. Han er ansvarlig for retningen af teknisk udvikling og løsninger samt koordinering af forsknings- og testaktiviteter med eksterne forskningspartnere såsom universiteter.

Jacob Ettrup

Kompetencechef - Træ - ABC Rådgivende Ingeniører A/S

Jacob Ettrup Petersen er kompetencechef for træ hos ABC Rådgivende Ingeniører med baggrund som civilingeniør. Jacob har arbejdet hos ABC siden 2020, hvor han har medvirket til at opbygge ABC kompetencer indenfor trækonstruktioner - både med etageejendomme og komplekse, utraditionelle konstruktioner i træ.

Jacob er medlem af normudvalget for trækonstruktioner (S-1995) og har undervist på DTU Diplom i trækonstruktioner, samt underviser på diverse efteruddannelseskurser hos DKBI, Molio og Træinformation. Han har været vejleder på adskillige afgangsprojekter for diplomingeniører, samt specialer for civilingeniør. Derudover er han forfatter til bogen ”Beregning af CLT-Konstruktioner”, udgivet af Træinformation, 2020 og arbejder pt. på en bog om CLT-byggerier, målrettet arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer. 

Andreas Juul Larsen

Projekteringschef, CLT Denmark A/S

Andreas Juul Larsen er projekteringschef i CLT Denmark A/S og står for projekteringsforløbet fra tidlig inddragelse til endelig implementering på pladsen. Andreas er Konstruktionsingeniør (M.Sc.Eng.) og har fokuseret på CLT konstruktioner de sidste 3 år.

Blandt de spændende projekter Andreas har stået i spidsen for, for CLT Denmark, kan nævnes:

  • TRÆ i Aarhus, som er en 20-etages bygning hvor det er anvendt en kombination af CLT-dæk, limtræssøjler samt nogle indbyggede betondæk.
  • DTU bygning 313 som er en 7 etagers hybrid- bygning med CLT, limtræ, stål og beton, hvor Andreas var projeteringsansvarlig for trækonstruktioner og stålbeslag.