Deltabjælken

Deltabjælken er kompositbjælken til slanke dækkonstruktioner med anvendes i etageadskillelser og i tagkonstruktioner. Den kan kombineres med alle dæktyper, men er ideel til brug i huldækskonstruktioner og filigrandæk. Deltabjælker har siden 1990 været anvendt i beton- og stålkonstruktioner i over 10.000 byggerier verden over.

Deltabjælken
Produktinformation
Info til rådgivende ingeniører
Videoer

 

Deltabjælker giver mulighed for store, åbne områder. Det er en særdeles praktisk bjælkeløsning til fleretagersbygninger, f.eks. kontorer, hospitaler, skoler, hoteller, parkeringshuse, indkøbscentre og beboelsesejendomme.

Deltabjælker udstøbes med beton i samme ombæring  som udstøbningen af huldækkonstruktionens fuger eller overbetonen på filigrandækket. Deltabjælkernes kompositvirkning mellem stål og beton muliggør lange bjælkespænd og skaber dermed store fleksible åbne arealer.

 

Fordelene ved Deltabjælker

Brugen af Deltabjælker er udtryk for den industrialiserede bygningskonstruktions fordele. De monteres hurtigt, og der anvendes standardiserede samlinger. Krævende udformning af facader, kurver og udkragninger kan udføres med Deltabjælker vha. indbygget forskalling. Deltabjælkernes lave indbygningshøjde bevirker, at frihøjden til fremføring af tekniske installationer øges i forhold til traditionelle betonbjælker. Da bjælkernekan modstå brand i op til 180 minutter, hvilket flere brandafprøvninger i fuld skala har vist, er der ikke behov for yderligere brandbeskyttelse på stedet. Teknisk support kan uddybe nærmere.

 

Deltabjælker i konstruktionen

Deltabjælker kan anvendes sammen med betonsøjler eller -vægge. Deltabjælkerne forbindes med søjler vha. PCs-konsoller eller ankerbolte, hvis samlingen sker på toppen af søjlen. Hvis der anvendes Deltabjælker sammen med komposit- eller stålsøjler, boltes eller svejses samlingerne mellem bjælke og søjle.

 

Deltabjælke med huldæk

Deltabjælkekonstruktioner og huldæk giver pæne lofter. Anvend hulrummene i både dæk og bjælke til at trække rør og ledninger.


Deltabjælken tillader modulmål på op til 12 x 12 m eller 8 x 16 m. Den fås i højder fra 200 til 500 mm og i længder afhængigt af det nødvendige spænd. Denne gennemtestede kompositbjælke kan anvendes til både lige og buede kanter.

 

Deltabjælke med filigrandæk

Brugen af Deltabjælker sammen med filigrandæk giver fleksibilitet. Deltabjælken fås i højder fra 200 til 500 mm og i længder afhængigt af det nødvendige spænd. Denne gennemtestede kompositbjælke kan anvendes til både lige og buede kanter.

 

Processen fra bestilling til
levering

The DELTABEAMs delivery always includes full design service – structural design calculations, the structural drawings of the beams, and instructions for connection detailing – to be approved by the customer.

Kontakt Peikko

Kontakt os for nærmere information.

Spørg Peikko
Salg
Teknisk support
Feedback form deactive. Please contact us directly.
Peikko kontorer